[[suggestion]]
Verdens helseorganisasjon (WHO)
Verdens helseorganisasjon (WHO)
Et barn får en difterivaksine. AP/Hani Mohammed

WHO og korona

Verdens helseorganisasjon (WHO) er FNs viktigste organ når det gjelder bekjempelsen av koronapandemien. WHO gir retningslinjer og informasjon til myndigheter og befolkningen. I tillegg til kunnskap og informasjon bidrar WHO også med beskyttelsesmateriell og testutstyr til en rekke land, og til å finansiere forskning om korona.

WHO er også del av lederskapet for COVAX, et globalt samarbeid for utvikling av vaksine mot korona. COVAX-samarbeidet skal også sikre at en koronavaksine blir tilgjengelig for alle som trenger den, og til en rimelig pris. 

Organisasjonen har bygget opp kunnskap om hvordan epidemier sprer seg og hvordan man redusere omfanget av dem gjennom erfaringer med tidligere epidemier som SARS, svineinfluensa og MERS. 

WHOs siste tall over utstrekningen til  pandemien

 

WHOs oppgaver

WHO arbeider for at alle folk skal ha den beste helsetilstanden som er mulig å oppnå. Organisasjonen har definert helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser.

WHO publiserer en rekke undersøkelser, statistikker, analyser og publikasjoner. Organisasjonen jobber både ute i felt og direkte opp mot myndigheter, med alt fra vaksinasjonsprogrammer og utrydding av sykdommer til politisk påvirkning overfor tobakks- og sukkerindustrien.

WHO mobiliserer også fagfolk og forskningsmiljøer over hele verden og er et internasjonalt forum for helsepolitiske og helsefaglige spørsmål.

FNs bærekraftsmål

Siden FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 har WHOs hovedoppgave vært knyttet opp mot bærekraftsmål nummer 3, god helse og livkvalitet.

«Det er en menneskerett å ha tilgang til rimelige helsetjenester», fastslår WHO, og flere av delmålene til bærekraftsmål nummer 3 handler om å sikre verdens befolkning denne tilgangen. Likevel fører utgifter til helsetjenester til at millioner av mennesker hvert år havner under fattigdomsgrensen. WHO støtter ikke medlemslandene økonomisk, men hjelper til med å organisere arbeidet for å forbedre internasjonal helse og gir råd om hvordan helsetjenester bør bygges opp og administreres.  

Milepæler

Så langt er WHOs største suksess utryddelsen av kopper som følge av vaksinering. Etter 1977 har ingen blitt diagnostisert med denne sykdommen. I dag er viktige satsingsområder utryddingen av poliomyelitt, kampen mot røyking og mot malaria. WHO har vært viktig i kampen mot Ebola og under koronapandemien. 

Organisasjonens historie og oppbygging

WHO startet sin virksomhet 7. april 1948, etter å ha blitt opprettet ved FNs første internasjonale helsekonferanse i 1946. Daværende helsedirektør i Norge, Karl Evang, var en av initiativtakerne til opprettelsen. 7. april markeres årlig som Verdens helsedag.

Tedros Adhanom Ghebreyesus har vært generaldirektør siden 2017. Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister i Norge, var generaldirektør fra 1998-2003.

WHO har i dag 194 medlemmer. Alle medlemslandene sender delegasjoner til World Health Assembly, som er WHOs høyeste beslutningsorgan. Forsamlingen holder møte hvert år i mai, for å planlegge budsjettene for organisasjonen og de ulike programmene den står bak.

Hovedkvarteret ligger i Genève i Sveits, men de har mange regionale kontorer. Det europeiske kontoret ligger i København. Om lag 7000 helseeksperter jobber for organisasjon, fordelt på mer enn 150 regionale kontorer over hele verden.

World Health Assembly utnevner også en president og en visepresident, og et styre som består av medisinsk kvalifiserte representanter fra 34 medlemsland. Norge satt i WHOs globale styre fra 2010–2013.

Budsjett og økonomi

WHOs budsjett er på rundt 47 milliarder kroner. Rundt halvparten av pengene er frivillige bidrag.

Norge og Sverige er blant landene som gir mest økonomisk støtte til WHO i forhold til folketall. Norges frivillige bidrag i 2020 er på 225,5 millioner kroner. I tillegg betaler Norge 28 millioner kroner i årlig medlemskontingent. Norge bidrar også med humanitære midler til Verdens Helseorganisasjons arbeid i kriser. 

Donasjoner fra ulike fond utgjør en stor del av WHOs budsjett globalt. I 2019 bidro Bill & Melinda Gates Foundation med over 5 milliarder kroner.  

USA er landet som betaler mest totalt til WHO, men våren 2020 kunngjorde USAs president, Donald Trump, at USA vil trekke seg fra WHO. Årsaken er misnøye med hvordan WHO håndterte koronapandemien og deres forhold til Kina da viruset startet å spre seg over landegrensene. USAs utmelding vil få store konsekvenser i eget land og globalt, både økonomisk og for globalt helsesamarbeid. 

Lær mer

FN og koronapandemien

WHOs egne sider

FNs bærekraftsmål nummer 3 

Verdens helsedag

Abonner på nyhetsbrev: