[[suggestion]]
FN: Venezuelas regjering ansvarlig for forbrytelser mot menneskeheten gjennom undertrykkelse av dissens

Venezuelas etterretningsbyråer – både militære og sivile statlige – er koordinerte og effektive strukturer i undertrykkelse av dissens, finner en rapport utgitt av FNs uavhengige internasjonale fakta undersøkelsesmisjon om den bolivariske republikken Venezuela (FFMV). Disse forbrytelsene mot menneskeheten er orkestrert fra de høyeste nivåene i regjeringen.

FFMV– eller the UN Independent International Fact-Finding Mission on the Bolivarian Republic of Venezuela – ble opprettet av FNs menneskerettighetsråd i 2019 for å vurdere påståtte menneskerettighetsbrudd begått siden 2014.

Agenter i etterretningsbyråer må etterforskes

I denne rapporten beskriver FFMV rollene og bidragene til ulike personer på ulike nivåer av kommandokjedene innenfor etterretningsbyråer. Rapporten oppfordrer myndighetene til å undersøke deres ansvar og straffeforfølge deretter.

— Våre undersøkelser og analyser viser at den venezuelanske staten er avhengig av etterretningstjenestene – og deres agenter – for å undertrykke dissens i landet. Ved å gjøre dette begås alvorlige forbrytelser og menneskerettighetsbrudd, inkludert tortur og seksuell vold. Denne praksisen må stoppe umiddelbart, og de ansvarlige personene må etterforskes og straffeforfølges i samsvar med loven, sa Marta Valiñas, styreleder for FFMV.

Egen rapport om situasjonen i Bolívar-staten

I en egen rapport fremhever FFMV videre situasjonen i landets sørlige Bolívar-stat, der statlige og ikke-statlige aktører har begått en rekke krenkelser og forbrytelser mot lokalbefolkningen i gullgruveområder.

Metodikk

Oppdraget baserte sine funn i begge rapportene på 246 konfidensielle intervjuer, både personlig og eksternt, via sikre telefon- eller videoforbindelser, også med ofre, deres familiemedlemmer og tidligere ansatte i sikkerhets- og etterretningstjenestene.

Den analyserte videre sakspapirer og andre juridiske dokumenter. På grunn av en fortsatt mangel på tilgang til venezuelansk territorium siden etableringen i 2019, gjennomførte misjonen besøk til områder langs landets grenser.

— Venezuela står fortsatt overfor en dyp menneskerettighetskrise, og våre rapporter i dag fremhever bare to aspekter ved denne situasjonen, sa Valiñas. Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å fortsette å nøye følge utviklingen i Venezuela og overvåke om det gjøres troverdige fremskritt for å fremme rettferdighet, ansvarlighet og respekt for menneskerettighetene, understreket hun.

Målrettet undertrykkelse av statlige etterretningsbyråer

I sin tidligere rapportering hadde misjonen fremhevet rollene til de to statlige militære og sivile etterretningstjenestene - Generaldirektoratet for militær kontraintelligens (DGCIM) og den bolivariske nasjonale etterretningstjenesten (SEBIN) - i å begå menneskerettighetsbrudd siden 2014, i sammenheng med målretting mot både konkrete og oppfattede regjeringsmotstandere. Noen av disse krenkelsene utgjør forbrytelser mot menneskeheten, fastslo oppdraget.

Presidenten og andre bak tortur

Den nåværende rapporten gir en mer detaljert forståelse av hvilken rolle visse enkeltpersoner – på ulike nivåer i kommandokjedene til begge byråene – har hatt i gjennomføringen av menneskerettighetsbrudd. Dette var en plan orkestrert av president Nicolas Maduro og andre personer på høyt nivå for å undertrykke motstand mot regjeringen, inkludert bruk av ekstrem tortur. Dette utgjør forbrytelser mot menneskeheten.

Oppdraget har dokumentert 122 tilfeller av ofre som ble utsatt for tortur, seksuell vold og/eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling utført av DGCIM-agenter. Tortur ble utført i Boleíta-hovedkvarteret i hovedstaden, Caracas, og i et nettverk av skjulte interneringssentre over hele landet.

SEBIN har torturert eller på annen måte mishandlet fanger - inkludert opposisjonspolitikere, journalister, demonstranter og menneskerettighetsforkjempere - hovedsakelig i El Helicoide interneringssenter i Caracas. Misjonen har undersøkt minst 51 saker siden 2014. Rapporten beskriver hvordan ordre ble gitt av enkeltpersoner på de høyeste politiske nivåene til lavere rangerte tjenestemenn.

Både SEBIN og DGCIM har brukt seksuell og kjønnsbasert vold for å torturere og ydmyke de internerte.

De venezuelanske myndighetene har unnlatt å holde gjerningsmenn til ansvar og gi erstatning til ofre. Rettsreformer annonsert fra 2021 har ikke har klart å forbedre rettssystemets mangel på uavhengighet og upartiskhet.

Krenkelser og forbrytelser fortsetter

Krenkelser og forbrytelser fra etterretningsbyråer fortsetter i dag. De samme strukturene, dynamikken og praksisene forblir på plass, mens relevante tjenestemenn fortsetter å jobbe for byråene, og i noen tilfeller til og med har blitt forfremmet. Misjonens analyse beskriver hvordan denne innsatsen ble satt i verk av president Maduro og andre høynivåmyndigheter, som en del av en bevisst plan for å undertrykke kritikk og motstand.

— Menneskerettighetsbruddene fra statlige etterretningsbyråer, orkestrert på de høyeste politiske nivåene, har funnet sted med nesten fullstendig straffrihet. Det internasjonale samfunnet må gjøre alt for å sikre ofrenes rettigheter

 

Abonner på nyhetsbrev: