[[suggestion]]
ILO arrangerer forum om krisen i arbeidsmarkedet

Søndag 20. februar ble verdens dag for sosial rettferdighet markert, en dag som skal understreke hvor viktig sosial utvikling og rettferdighet er for å skape og opprettholde fred. Imidlertid har Covid-19-pandemien forsterket ulikheten både i og mellom land, og arbeidere verden over har blitt rammet. Situasjonen har gått spesielt hardt utover de i uformell sektor, som på verdensbasis utgjør så mye som 6 av 10 arbeidere.

Maner til handling

22.­­­–­24.februar gjennomføres «Global Forum for a Human-centred Recovery», som skal utforske hvilke tiltak og investeringer som kan svare på verdens utfordringer i arbeidslivet. Arrangementet bygger på ILOs resolusjon «Global Call to Action», som blant annet fremmer bærekraftmålenes ideal om at ingen skal utelates.

Blant deltakerne finner vi statsledere, ledere for internasjonale organisasjoner, ledere for bank- og finansinstitusjoner og ledere for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

En menneskesentrert respons

Veien ut av pandemien må bli inkluderende, bærekraftig og motstandsdyktig mot fremtidige kriser. ILO ønsker seg sosial beskyttelse og anstendige jobber for alle, en inkluderende økonomisk vekst og en rettferdig omstilling på veien mot målene satt i Parisavtalen.

Du kan lese mer om og følge arrangementet digitalt her.

Stikkord

  • Arbeidsliv
  • ILO
  • pandemi
  • sosial rettferdighet

Abonner på nyhetsbrev: