[[suggestion]]
Israel-Palestina: Meningsfulle grep trengs raskt for å snu kursen

FNs sikkerhetsråd organiserte en åpen orientering onsdag 28. september, etterfulgt av lukkede konsultasjoner, om situasjonen i Midtøsten, og Israel-Palestina-spørsmålet

Under dette møtet orienterte FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den norske diplomaten Tor Wennesland, Rådet om en rekke overtredelser, inkludert økende press på palestinere om å forlate hjemmene sine, og planer om nye utposter.

—  Fraværet av en meningsfull fredsprosess for å avslutte den israelske okkupasjonen og løse konflikten gir næring til en farlig forverring i okkupert palestinsk territorium (OPT), spesielt på Vestbredden, sa Wennesland. Dette driver oppfatningen av at konflikten er uløselig.

Evig voldstilstand

FN-utsendingen minnet Rådet om at resolusjon 2334 ba om «umiddelbare skritt for å forhindre all vold mot sivile», før han ga en liste over et bredt spekter av angrep utført mellom juni og september på Vestbredden og Gaza, hvor de aller fleste etterlot palestinere døde eller skadet.

— Jeg er spesielt forferdet over at barn fortsatt blir drept og skadet i et stort antall, sa han. Barn må aldri bli utsatt for vold eller komme i fare.

Han sa at Israel bare skulle bruke dødelig makt når strengt uunngåelig for å beskytte liv. De må grundig undersøke alle resulterende dødsfall eller skader, og holde de ansvarlige, ansvarlige, understreket han.

— Forhandlinger kan ikke lenger skyves av på ubestemt tid, fortsatte Wennesland, og observerte at den nåværende kursen går mot en evigvarende tilstand av vold og konflikt.

 

Mulig å snu negative trender

Ettersom resolusjon 2334 også krever umiddelbare skritt for å — snu negative trender … som setter tostatsløsningen i fare, beskrev han noen positive utviklingstrekk. Dette inkluderer 7. juli, da president Abbas og forsvarsminister Gantz møttes i Ramallah, og dagen etter da israelere President Herzog og statsminister Lapid snakket med president Abbas på telefon.

Og under sitt besøk i Israel og OPT i juli kunngjorde USAs president Biden et bidrag på 100 millioner dollar til Øst-Jerusalem Sykehusnettverk; 201 millioner dollar til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), og 15 millioner dollar for å håndtere matusikkerhet.

Dessuten utstedte Israel rundt 16 000 arbeidstillatelser og andre forretningstillatelser for palestinere i Gaza og utvidet sosiale rettigheter under israelske arbeidslover til arbeidere som kommer inn fra Gazastripen.

Hovedbekymringer

FN-utsendingen informerte de 15 Rådsmedlemmene om FN generalsekretærs bekymringer over fortsatt utvidelse av bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Wennesland fremhevet Høyesteretts Mitzpeh Kramim-avgjørelse som kan danne en juridisk presedens for ytterligere utposter, og rivning og beslag av palestinsk-eid eiendom.

Han noterte også sivile tap fra den siste eskaleringen i Gaza; vilkårlige rakettoppskytinger der av palestinske militanter; og den forverrede sikkerhetssituasjonen på den okkuperte Vestbredden.

Han videreformidlet også FN-sjefens bekymring for at — den nåværende negative banen setter stor risiko for den sosioøkonomiske og institusjonsbyggingen som har forberedt den palestinske myndigheten for eventuell statsdannelse.

Samtidig ønsket FNs generalsekretær velkommen spesialrepresentantens rapport om en omfattende pakke med inkrementelle, holdbare og meningsfulle skritt, fra 22. september, som partene – og deres partnere bør ta. Utenriksminister Huitfeldt ledet dette kritiske møtet for giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC).

Dette er viktig for å håndtere den nåværende situasjonen, styrke den palestinske myndigheten, og fremme målet om en bærekraftig fred.

Meningsfulle grep

Avslutningsvis understreket Wennesland behovet for meningsfulle grep for å snu den nåværende situasjonen. — De trengs raskt, la han til.

— Israelere og palestinere må bestemme hvordan de ser for seg fremtiden, understreket han. Å avslutte okkupasjonen og virkeliggjøre en tostatsløsning må drive vår kollektive innsats, konkluderte Wennesland.

Han lovte også å forbli aktivt engasjert i å fremme disse målene med israelske og palestinske ledere, og med sentrale internasjonale og regionale partnere.

Les mer om dette møtet på FNs sikkerhetsrådssider.

 

Stikkord

  • FN
  • Generalforsamlingen
  • Konflikt
  • Palestina
  • Sikkerhetsrådet

Abonner på nyhetsbrev: