[[suggestion]]
Likestilling i klimakrisen – skjer det noe?

Kvinner rammes hardest

Sårbare grupper, mennesker som lever i fattigdom og utviklingsland, rammes hardest når en krise inntreffer.

Nåtidens kriser består av klimakrisen, koronapandemien og et rekordhøyt antall voldelige konflikter. FNs årlige bærekraftsmålrapport viser hvor fatale konsekvenser dagens klimakrise har for disse sårbare gruppene og for kvinner. Selv om begge kjønn rammes hardt, rammes kvinner hardere. Dette betyr at COP27 er langt mer viktig for kvinner, på mange måter. Til tross for dette, blir de ofte utelatt fra disse viktige beslutningsrommene om klimakrisen.

Kvinner står i en langt mer sårbar posisjon da de mangler nødvendige ressurser for å tilpasse seg klimakrisen. De mangler økonomiske, kulturelle og sosiale ressurser. I krisetider må kvinner ofte ta på seg mer ulønnet arbeid og mer jobb hjemme, og de er mer utsatt for vold som trigges av krisen.

Kvinner er overveldende fordrevet av klimakatastrofer og er over 14 ganger mer sannsynlig å bli drept av klimarelaterte katastrofer, ifølge FNs menneskerettighetskommisjon.

En FN-rapport om økt vold mot kvinner som en konsekvens av klimakrisen fastslo at klimakrisen har hatt innvirkning på nye og eksisterende former for vold mot kvinner. Rapporten oppfordret det internasjonale samfunnet til å forsterke forpliktelsen til likestilling i klimapolitikken.

Ikke ofre, men en ressurs

FNs organisasjon for likestilling og kvinners rettigheter (UN Women) har derimot understreket at kvinner ikke er ofre i dagens kriser. Tvert imot, er kvinner en del av løsningen, mener UN Women-sjefen Sima Bahous.

Likestilling mellom kjønnene er nødvendig for å oppnå klimarettferdighet, fremhever Bahous.

— Klimakrisen og likestilling går hånd i hånd. Man kan ikke snakke om én, uten den andre, sa hun under det første nordiske rundebordet for klimarettferdighet og likestilling, organisert av Nordisk ministerråd.

De viser til forskning som antyder at bedre representasjon av kvinner i politiske organ vil føre til mer effektiv klimapolitikk. Kvinner er en bortglemt og undervurdert ressurs, ifølge flere talspersoner på COP27.

«Likestillingsdagen»

Under årets COP ble det for første gang arrangert en egen dag for kjønn og likestilling 14. november, kalt «Gender Day».

UN Women-sjefen har lenge understreket at likestilling er et viktig våpen mot klimakrisen, og kom med en «ønskeliste» for denne dagen. Hun ba om kjønnskvotering og spesielle tiltak for å representere kvinner i viktige beslutningsprosesser; en utviklingsstrategi og infrastruktur som legger til rette for begge kjønn; og globale satsninger og investeringer som gir rom til kvinner og deres ferdigheter.

— Det finnes en veldig enkel og effektiv løsning – sett kvinner og jenter inn i ledelsen, sa FNs visegeneralsekretær, Amina Mohammed på «Likestillingsdagen».

«Løvetannbevegelse»

Irlands første kvinnelige president og tidligere høykommissær for menneskerettigheter, Mary Robinson, kom også med klar tale under COP27. Robinson krevde at ulikheten mellom kjønnene i klimakrisen bli anerkjent, og ba om flere kvinnelige ledere.

Hun benyttet muligheten til å introdusere en ny bevegelse hun har startet med flere kvinnelige ledere, som har som mål å oppfordre til klimatiltak med en feministisk tilnærming. De bruker en løvetann som symbol.

Løvetannen er den eneste formen for ugress som vokser på alle kontinentene, og er svært motstandsdyktig. Ifølge Robinson representerer løvetannen deres budskap: at klimakrisen er et pressende problem som rammer alle, og som det haster å løse.

— Dette er implementeringens COP, men de implementerer ikke, uttalte Robinson i sitt innlegg.

Skjer det noe?

«Likestillingsdagen» satte flere viktige aspekter ved kvinner i klimakrisen i søkelyset. Ved å sette av en egen dag til kvinner og likestilling viser COP27 en forpliktelse til å ta problemet på alvor.

Det internasjonale samfunnet har derimot en lang vei å gå når det gjelder lik representasjon av kjønnene i klimapolitikken. Kun 34 prosent av forhandlerne som møtes på COP27 er kvinner. Det vil si at de fleste – rundt to tredjedeler – av de som skal forhandle frem klimaløsninger er menn.  

— Omfanget av diskusjonene som fant sted i dag viser at det er mange forkjempere for likestilling mellom kjønnene, sa lederen for Instituttet for miljøledelse og vurdering.

Det lover godt for en fremtid med klimarettferdighet og likestilling. Toppmøtets handlingsplan – en avtale med de bestemte tiltakene som kommer mot slutten av toppmøtet – er fortsatt under arbeid, men vil vise om likestilling omstilles til en løsning eller forblir et problem.

Stikkord

  • COP27
  • Klima
  • Kriser
  • Likestilling

Abonner på nyhetsbrev: