[[suggestion]]
UN Women
UN Women
Direktør for UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka Foto: UN Photo/Mark Garten

Hvordan jobber UN Women? 

UN Women jobber for å gi FNs medlemsland de verktøyene og mulighetene de trenger for å oppnå likestilling mellom kjønnene. Organisasjonen bidrar til videreutvikling av internasjonal politikk, standarder på likestillingsområdet, bistand til medlemsland som ønsker teknisk eller finansiell støtte til å innføre disse standardene, og for å få inn kjønnsperspektivet i alle deler av FN-systemet.

UN Women jobber innenfor en rekke viktige områder:

 • Øke andelen av kvinnelige ledere og beslutningstakere.
 • Få slutt på vold mot kvinner og jenter.
 • Engasjere kvinner i alle deler av freds- og sikkerhetsprosesser og humanitære aksjoner.
 • Styrke kvinners økonomiske deltakelse.
 • Gjøre likestilling til et sentralt tema i planleggingen og budsjetteringen av nasjonal utvikling.
 • Styrke kvinners rolle i FNs bærekraftsmål.
 • Synliggjøre kvinners perspektiv og rettigheter når det gjelder hiv og aids.

Kvinnelige representanter i nasjonalforsamlingen

Kvinner har en sentral rolle i FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene, men likestilling er nødvendig for å nå alle de 17 målene. 

UN Women har gitt ut sin egen rapport, Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development, som ser på bærekraftsmålene i et kjønnsperspektiv.

Hvordan er UN Women organisert? 

Da UN Women ble opprettet 2. juli 2010, hadde FN lett etter en løsning på hvordan de skulle styrke likestillingsarbeidet sitt i flere år. Kvinnekonferansen i Beijing i 1995 var et viktig utgangspunkt for opprettelsen av UN Women. Da ble fire enheter som hadde jobbet for å styrke kvinners posisjon slått sammen:

 • Division for the Advancement of Women (DAW)
 • International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)
 • Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)
 • United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

Styret i UN Women består av én president, fire visepresidenter og medlemmer fra rundt 40 land. Styremedlemmene representerer fire regionale grupper. Fra 19. august 2013 ledes UN Women av Phumzile Mlambo-Ngcuka, tidligere visepresident i Sør-Afrika. Hun tok over etter UN Womens første leder, Michelle Bachelet, som er tidligere president i Chile og nå FNs høykommisær for menneskerettigheter. 

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) er nasjonalkomité for UN Women i Norge. UN Women har nasjonalkomiteer i fjorten land.

UN Women er avhengig av frivillige bidrag. Den årlige omsetningen til UN Women er på over 3 milliarder kroner, og Norge er en av de største bidragsyterne. Norge var også med i reformpanelet som foreslo opprettelsen av UN Women, og vi satt i styret fra 2010-2015.

Lær mer

Tema: Kvinner og likestilling 

Kalender: Kvinnedagen 8.mars 

FNs bærekraftsmål nummer 5

UN Womens egne sider

Abonner på nyhetsbrev: