[[suggestion]]
Norad-konferansen: — Ta naturen med i all beslutningstaking, på alle nivåer, som vår langsiktige bærekraftsprioritet, oppfordrer FNs visegeneralsek...

Den årlige Norad-konferansen, som gikt av stabelen i Oslo 31. januar, hadde som tema human│nature, mennesket og naturen – hvordan overleve sammen?

Konferansen samlet en rekke internasjonale eksperter, klimaaktivister, politikere, og FN-topper, og hadde som mål å komme frem til løsninger på noen av vår tids største utfordringer.

Den siste tiden har FNs ledere vært skarpere – både i sin tale, og i sine grep – for å sikre at alle medlemsland tar de rette handlingene for naturen, og mot klimaendringer, for å forebygge ytterlige kriser.

— FN-ledere har sendt et veldig sterkt budskap til verden, på et veldig sterkt språk, understreket Jorun Sigrid Nossum, underdirektør i Norads avdeling for klima og miljø, i hennes introduksjon. Vi har hørt FN snakke om en «klimakrise», og vi hørte generalsekretær Guterres bruke begrepet «kode rød», sa hun, og viste til rapporten fra FNs klimapanel om klimagassutslipp.

FNs visegeneralsekretær Amina J. Mohammed – den høyest rangerte kvinnen i FN-systemet deltok digitalt, og kom med klar tale over ståa i vårt forhold til naturen, og anbefalinger om veien videre. Hennes innlegg hadde tittelen: En oppfordring til lederskap.

Vi har misforvaltet vår naturlige verden

Visegeneralsekretær Mohammed delte sine syn på hvordan verdens fotavtrykksopptrapp de siste fem tiårene – på tvers av terrestriske og marine økosystemer – har destabilisert våre planet grenser, og overskredet trygge operasjonsområder for naturmangfold, klima og biogeokjemiske strømmer.

. Dette har økt trusselen for sykdom, forverret ulikheter og bidratt til å utvide sosiale skiller. De mest sårbare i samfunnet betaler den høyeste prisen, advarte Mohammed.

Viktig lærdom fra pandemien

Covid-19-pandemien er et godt eksempel på en krisekaskade, med katastrofale effekter på økonomier, tjenester, kvinner, menn og barn.

— Pandemien minnet oss om at uhåndterte risikoer kan ha en gjennomgripende innvirkning – på tvers av våre økonomiske og sosiale tjenestesektorer – når katastrofen inntreffer, advarte Mohammed. Det som begynte som en helsekrise har hatt alvorlige effekter på utdanning, matsikkerhet, forsyningskjeder, likestilling og mye mer. Det har blitt en mangefasettert krise og en hindring for å oppnå flere bærekraftsmål, la hun til.

Tiden for endring er kommet

— Vi er i et kritisk øyeblikk, mener Mohammed.

De beslutningene vi tar i dag vil bestemme livskvaliteten på planeten vår for våre etterkommere i løpet av de neste to århundrene.

— Vi har potensialet til å drive frem transformativ endring, og flytte handlingsgangen til en tryggere, mer bærekraftig vei videre, sa hun.

Hun viste også til en rekke «stjerner i margen» for klimahandling og klimarettferdighet fra 2022: Den nye naturavtalen fra COP15, Generalforsamlingens resolusjon som gjør sunt miljø til en menneskerett.

Ny utviklingsmodell

— Vår reise for å «tilbakestille» forholdet vårt til naturen krever at alle aktører og sektorer gjennomfører naturpaktene, og bidrar med de ressursene som kreves for å iverksette reel handling – på tvers av alle bransjer, sa visegeneralsekretæren.

— Vi har teknologien, vitenskapen, viljen og løsningene, mener hun.

Amina Mohammed takket også de «usungne heltene og heltinnene» som ofte ikke får æren for arbeidet de gjør i kulissene, og på frontlinjen i klimakampen:

— Jeg takker urfolk og lokalsamfunn, ungdoms- og kvinnegrupper, sivilsamfunnet, lokale og subnasjonale myndigheter og andre miljøforkjempere for at de viser oss veien og holder oss ansvarlige, sa hun.

Den nye modellen for utvikling vil kreve at alle parter, på tvers av alle sektorer, tar grep for å forstå hvordan vi alle står til å tape, og hva en kollaps i økosystemtjenestene våre vil innebære for menneskelig og bærekraftig utvikling.

Kollektivt ansvar

Globale grønne gjenopprettingsplaner og nye avbøtende tiltak kan skape muligheter for å øke hastigheten på vår innsats, ifølge FNs visegeneralsekretær.

Det blir også viktig å identifisere og avsløre økonomiske avhengigheter og påvirkninger på naturen, og tilhørende risikoer, for en slik overgang.

— Hvis vi er dristige og forplikter oss til å ta de neste skrittene med besluttsomhet, framsyn og innovasjon, må naturen bringes inn i beslutningstaking, på alle nivåer – som vår langsiktige bærekraftsprioritet, understreket Mohammed.

Men, hun mener det finnes bare en utvei: — Vi må vise kollektivt ansvar for å bruke og gi tilgang til varene og tjenestene naturmangfoldet gir, samtidig som det kan gjenskapes.  

Uten dette kan ikke slike varer og tjenester opprettholdes, eller forbedres over tid.

— Det er den eneste måten vi kan redde oss selv og planeten vår, avsluttet FNs visegeneralsekretær.

 

Stikkord

  • COP15
  • Covid-19
  • FNs visegeneralsekretær
  • Generalforsamlingen
  • Klimaendringer
  • Menneskerettigheter
  • Naturmangfold
  • Norad

Abonner på nyhetsbrev: