[[suggestion]]
Palestinske flyktninger «nådd bunnen» – UNRWA ber om 1,6 milliarder dollar

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) advarer om dystre tider og enorme behov for palestinere på flukt. Organisasjonen appellerer til 1,6 milliarder dollar i støtte for å finansiere kjerneoperasjoner i år – ettersom menneskene de hjelper er i ferd med å «nå bunnen».

Leder for UNRWA, Philippe Lazzarini, fortalte journalister at konkurrerende globale kriser, og skyhøye nivåer av fattigdom og arbeidsledighet blant palestinske flyktninger, har lagt enorm belastning på dem – og byrået – som startet året rundt 70 millioner dollar på etterskudd.

— På den ene siden blir vi bedt om å levere offentlige tjenester til ett av de mest underprivilegerte samfunnene i regionen. Vi er åpenbart et FN-organ (og) overholder FNs verdier, men i virkeligheten er vi finansiert som en ikke-statlig, frivillig organisasjoner, mente Lazzarini. Dette betyr at vi er avhengige av frivillig finansiering fra medlemslandene.

De fleste palestinske flyktningene lever nå under fattigdomsgrensen, og mange er avhengige av humanitær bistand, som kontanter og mat fra UNRWA.

Lazzarini møtte utenriksminister Anniken Huitfeldt på torsdag 26. januar.  — Jeg er dypt bekymret for UNRWAs økonomiske situasjon. Både organisasjonen og den enkelte flyktningfamilie rammes hardt av økte priser på mat og energi, sa utenriksministeren.

Øyenvitne

— Jeg trodde at de hadde nådd bunnen for en tid siden, men jeg oppdager hver gang at denne elendigheten som folk blir konfrontert med bare blir verre og verre, sa UNRWAs generalkommissær, da han fortalte om sitt nylige besøk for å møte palestinske flyktninger i Syria. — Jeg var førstehåndsvitne til ubeskrivelig lidelse og fortvilelse.

438 000 palestinske flyktninger er i Syria, og den desperate situasjonen til palestinske flyktninger i Syria gjenspeiles i Gaza og Libanon – der mer enn ni av ti lever under fattigdomsgrensen – og i Gaza. — Mange fortalte meg at alt de ba om var et liv i verdighet, det er ikke mye å be om, forklarte generalkommissæren.

Helt avhengig

— Vi har sett økt fattigdom i de palestinske flyktningleirene i Libanon ... det har vært en kraftig økning sammenlignet med tidligere, noe som igjen betyr at vi er den eneste livlinen for dette samfunnet. Det samme skjedde i Gaza; i Gaza har vi mer enn én million mennesker som også er avhengige av mathjelpen vår, sa Lazzarini.

Han fremhevet det store omfanget av UNRWAs arbeid, og forklarte at organisasjonen leverte tjenester, omtrent som en liten regjering ville gjort.

— Vi opptrer i realiteten som en utdanningsminister, en minister for primærhelse, en minister for kommuner, et departement for sosiale tjenester for denne utrolig sårbare gruppen av palestinske flyktninger, sa han.

— Vi yter også humanitær nødhjelp, og akkurat derfor appellerer jeg til totalt 1,6 milliarder dollar, la Lazzarini til.

 Innstrammingspakke

Midt under kroniske finansieringsmangler har UNRWA utvidet e-helsetilgang og telemedisin og lansert en digital læringsplattform. — De siste tre årene hadde vi et «nullvekst»-budsjett, som holdt seg på samme nivå, sa Lazzarini.

— Selvfølgelig dekket ikke det alle våre behov, og det tvang organisasjonen til å iverksette innstramninger. Og innstramninger har en pris; i dag, for eksempel, har vi regelmessig opptil 50 barn per lærer i hver skoletime, sa han.

Tilsvarende tøffe forhold gjelder i helsetjenester levert av UNRWA, som ga 7 millioner medisinske konsultasjoner i 2022. — I gjennomsnitt, brukte legen ikke mer enn tre minutter med hver pasient, så det går litt for kjapt, sa generalkommissæren.

UNRWAs appell for året – på 1,6 milliarder dollar – inkluderer 848 millioner dollar for kjernetjenester inkludert helse, utdanning, nødhjelp, sosiale tjenester og beskyttelse. Ytterligere 781,6 millioner dollar kreves for nødoperasjoner i Det okkuperte palestinske territoriet, Jordan, Syria og Libanon.

— At UNRWA har penger nok til å gi utdanning, mat og helsetjenester er viktig for stabiliteten i Midtøsten. Norge skal fortsatt være en sterk støttespiller for UNRWA, og vil så raskt som mulig overføre årets bidrag. Vi vil også fortsette arbeidet med å mobilisere flere givere, sa utenriksministeren.

Stikkord

  • Mennesker på flukt
  • Palestina
  • Syria
  • UNRWA

Abonner på nyhetsbrev: