[[suggestion]]
WFP: Mathjelp utvides i Pakistan

Den pakistanske regjeringen har erklært en nasjonal krise og leder responskoordinering og humanitær nødhjelp til berørte, gjennom sin nasjonale katastrofehåndteringsmyndighet.

Siden juni har flom og jordskred – forårsaket av kraftig monsunregn – ført til katastrofale ødeleggelser over hele Pakistan. Dette forverrer matsikkerheten i landet, men også matinflasjonen, som er på vei oppover.

—  Dette er landets største utfordring på flere tiår, sier Julien Harneis, FNs øverste representant i landet.

Internasjonal solidaritet trenges 

Harneis oppfordrer til byrdefordeling og solidaritet internasjonalt, i kjølvannet av den klimadrevne katastrofen.

Etter hvert som monsunværet fortsetter, kan en tredjedel av landet bli stående under vann, ifølge nyhetsrapporter, og dødstallene vil sannsynligvis stige etter hvert som flere elver sprenger sine banker, vasker bort veier og broer, med mange samfunn i de fjellrike nordlige områdene avskåret.

Vanskelig å nå mange provinser

WFP har blitt bedt om å bistå i beredskapen, og WFP-ansatte samarbeider med myndigheter og partnere for å utvide mathjelpen.

Målet er å nå nesten en halv million mennesker i de hardt rammede Balochistan provinsene – hvor WFP allerede støtter nesten 42 000 mennesker – og Sindh.

Leveranser er for tiden på vent siden  flomvann skaper tilgangsbegrensninger over hele landet.

Farvann har også forstyrret liv og levebrød i Khyber Pakhtunkhwa og Punjab provinsene.

Mer enn 100 broer og rundt 3 000 km med veier har blitt skadet eller ødelagt. Nesten 800 000 husdyr har omkommet, og to millioner hektar med avlinger og frukthager har blitt rammet. 

Flom verre enn i 2010, men beredskap bedre

Den nåværende flommen er i større skala enn flommene som ødela Pakistan i 2010.

De siste ti årene har regjeringen klart å identifisere de mest sårbare menneskene før flommen rammer, og dele ut kontantstøtte til dem.

— Denne gangen er regjeringens kapasitet mye større, sier Chris Kaye, WFPs landdirektør for Pakistan. Dette er spesielt tydelig når det gjelder systemer og strukturer nødvendige for å nå mennesker i denne typen situasjon, gjennom sosiale beskyttelsesordninger – som Benazir Income Support Program.

FN ber om litt over 160 millioner dollar i støtte

Den humanitære situasjonen ser ut til å forverres. Sykdommer og underernæring kommer trolig til å stige. Dette gjelder også antallet rammede distrikter.

Tirsdag 30.august lanserer FN en flash appeal på 161 millioner dollar for Pakistan. En flash appeal er et verktøy for å strukturere en koordinert humanitær respons de første tre til seks månedene av en nødsituasjon.

Bidragene vil gi kritisk mat- og kontantstøtte til nesten én million mennesker i Balochistan, Sindh, Punjab og Khyber Pakhtunkhwa-provinsene.

Mer enn 34 millioner dollar er nødvendig for å oppskalere kritisk støtte.

Lenke: Les vår landprofil om Pakistan

Stikkord

  • Flod
  • FN
  • Klimakrise
  • Krise
  • Pakistan
  • WFP

Abonner på nyhetsbrev: