[[suggestion]]
FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning

Vedtatt

20.12.2006

Trådt i kraft

23.12.2010

Last ned fulltekst

Konvensjon tvungen forsvinning.pdf

Les mer på engelsk

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Hva er konvensjonen om beskyttelse mot tvungen forsvinning? 

Konvensjonen er en av FNs ni internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Den har som formål å forhindre tvungen forsvinning og bekjempe straffefrihet for denne forbrytelsen.

Med «tvungen forsvinning» mener konvensjonen all form for frihetsberøvelse begått på vegne av, eller med tillatelse, støtte eller stilltiende samtykke fra, staten.

Bortføring som er organisert som en virksomhet, og som i tillegg er systematisk gjennomført,  kan defineres som forbrytelser mot menneskeheten.

I konvensjonen står det også om tiltak som kan forebygge tvungen forsvinning, og om rettighetene til dem som blir ofre for tvungen forsvinning.

Gjennomføring

En FN-komité; Committee on Enforced Disappearances, følger med på om statene som har sluttet seg til konvensjonen følger de reglene som står i den. Komiteen består av uavhengige eksperter.

Norge deltok i gruppen av land som forhandlet frem konvensjonen, og var med på å foreslå at FNs generalforsamling skulle vedta den. Likevel ratifiserte ikke norske myndigheter konvensjonen før høsten 2019.

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: