[[suggestion]]
Den internasjonale asteroidedagen
Den internasjonale asteroidedagen
Foto: P. Carril, ESA.

I desember 2016 vedtok Generalforsamlingen en resolusjon som erklærte 30.juni som internasjonal asteroidedag. Resolusjonsforslaget ble lagt fram av FNs komité for fredelig bruk av verdensrommet (Comitee of the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), basert på et forslag fra Association of Space Explorers.

Dagen ønsker å øke bevisstheten rundt asteroiderisikoen og informerer om hvilke krisekommunikasjons-tiltak som skal tas på globalt nivå i tilfelle en reell trussel mot jorda oppstår.

Historikk

Datoen minnes årsdagen for Tunguska-nedslaget i Sibir i Russland den 30. juni 1908.

Tunguska-eksplosjonen var en eksplosjon som ble forårsaket av et fragment av en asteroide som eksploderte 5-10 kilometer over bakken. Eksplosjonen slo overende anslagsvis 80 millioner trær på et område på 2150 kvadratkilometer og det er beregnet at jordskjelvet fra eksplosjonen ville ha målt 5,0 på Richters skalaen. Det antas å være det største kosmiske nedslaget i Jordas nyere historie. 

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: