[[suggestion]]
FNs dag for offentlige tjenester
FNs dag for offentlige tjenester
Digitale offentlige tjenester ill: UN

FNs dag for offentlige tjenester ble for første gang feiret i 2003. Dette sammenfalt med den første prisutdelingen for beste offentlige tjeneste.

Offentlige tjenester dekker over en rekke tjenester vi er avhengige av i vårt daglige liv. Det kan være utdanning, helsetjenester, henting av avfall, veibygging og politi. Det er tjenester som skal sørge for at felles oppgaver blir løst og sikre at felles verdier blir ivaretatt. 

Offentlige tjenester fra stat og kommune står derfor helt sentralt i arbeidet med å bygge og opprettholde et samfunn. De bidrar til omfordeling gjennom å kreve inn skatter og avgifter for å finansiere sosial- og trygdeordninger. De skal også sørge for en bærekraftig økonomi og beskyttelse av miljøet. Offentlige tjenester spiller derfor en viktig rolle i å oppnå FNs bærekraftsmål.   

Dagen hedrer de menneskene som jobber i offentlig sektor verden rundt, og oppfordrer unge mennesker til å vurdere en karrière i det offentlige. Resolusjonen for dagen finner du her: resolusjon 57/277.

Ressurser 

Abonner på nyhetsbrev: