[[suggestion]]
Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding
UNOPS kontraktsspesialister søker etter miner i Vest-Sahara. Foto: UNphote/Martine Perret

I tidligere konfliktområder utgjør landminer og eksplosive krigsrester en alvorlig trussel mot sivilbefolkningens sikkerhet, helse og liv. 

Minerydding redder både liv og lemmer. Denne dagen markeres for å øke bevisstheten om hvor mye lidelse dette skaper i utsatte områder og sette lys på hvor viktig arbeidet med minerydding er. 

United Nations - Mosul: The Road to Recovery

Deler av Mosul, en by nord i Irak, ligger enda i ruiner fem år etter krigføringen opphørte. Byen var mellom 2014 og 2017 under kontroll av ekstremistgruppen Den islamske staten (IS), før regjeringen gjenvant kontrollen i 2017. I ruinene ligger det igjen enorme mengder av improviserte miner og andre eksplosiver.

Miner og FN

Miner plassert under en konflikt kan fortsatt drepe eller skade sivile flere tiår etter konflikten er over. Dette skjer hver eneste dag. 

United Nations Mine Action Service (UNMAS) er FNs mineorganisasjon. Organisasjonen har som ansvar å koordinere mineryddingsarbeidet i land berørt av krig og konflikt.

I over 20 år har organisasjonen reddet liv gjennom kunnskapsformidling, minerydding, offerassistanse og beslutningspåvirkning. 

Statistikken viser hvor mange mennesker som ble drept eller skadet av landminer i perioden 1999-2019. Kilde: "Landmine Monitor 2020" fra International Campaign to Ban Landmines  

Minerydding fører med seg positive ringvirkninger 

I mange land er miner og avfall fra miner fremdeles en stor trussel mot tryggheten, helsen, livene og framtidsutsiktene til sivilbefolkningen. I tillegg er det ofte til hinder for sosial og økonomisk utvikling i lokalområder og hele land.

Minerydding redder svært mange liv, og i tillegg til dette så fører minerydding med seg en rekke positive ringvirkninger. 

Minerydding skaper arbeidsplasser, og gjør faresoner om til landområder. Det gir befolkningen mulighet til å utnytte områdene gjennom å trygt dyrke mat og avlinger, noe som er svært viktig for sivilbefolkningen i områder som er preget av krig.

Produksjonen i landbruket kan økes, og man kan i større grad sikre vannforsyningen til folk som ellers har hatt dårlig tilgang til dette.

Historie

I 2005 erklærte Generalforsamlingen at 4. april skal markeres som Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding. 

Denne dagen er en påminnelse om at arbeidet med minerydding fremdeles er svært viktig, og at det må bevilges støtte til det livsviktige arbeidet med minerydding. Det er fremdeles mangel på økonomisk støtte til minerydding, og det trengs mer støtte fra FNs medlemsland og andre for å få etablert og utviklet tiltak mot miner.

Lær mer

Temaside om nedrustning

Konvensjon om forbud mot bruk av miner

United Nations Mine Action Service (Engelsk)

Interaktiv temaside om FNs arbeid for minerydding (Engelsk)

Abonner på nyhetsbrev: