[[suggestion]]
Irak
Tre like store horisontale striper med rød(øverst), hvitt og svart; Takbir (arabisk frase som betyr "Gud er størst") i grønn arabisk skrift i midten av den hvite stripen

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bagdad

Befolkning

Arabere 75%-80%, kurdere 15%-20%, andre/uspesifisert 5%

Språk

Arabisk, kurdisk, assyrisk, armensk

Religion

Sjiamuslimer 60%-65%, sunnimuslimer 32%-37%, andre/ingen/uspesifisert 3% (2015 estimat)

Innbyggertall

40 754 628 (2021)

Styreform

Parlamentarisk republikk

Areal

435 240 Km2

Myntenhet

Dinar

BNI pr innbygger

10 862 PPP$

Nasjonaldag

14. juli

Andre landsider

Geografi

Området som i dag heter Irak ble tidligere kalt Mesopotamia - landet mellom elvene. De to store elvene Eufrat og Tigris renner igjennom landet. Elveslettene er fruktbare, og størsteparten av den irakiske befolkningen bor i dette området. I nordøst ligger den fjellrike delen av landet, kalt Zagrosfjellene. Fjellandskapet når høyder på over 3000 meter, og her ligger også Iraks olje. Over halvparten av landets sørøstlige landområder består av ørken. Irak har en kort kystlinje, rundt 20 km, i den persiske gulfen.

Klimaet er tørt. Tørke om sommeren og lite regn om vinteren er typisk. I fjellområdene nordøst i landet kan det komme snø om vinteren, men ellers er gjennomsnittstemperaturen 35 grader midt på sommeren. 

Mangel på vann er et stort problem i Irak. Myndighetene har forsøkt å løse dette med å demme opp områder, men det har resultert i uttørking av myrområder og mindre elver. Skadene av dette har forårsaket mangel på drikkevann, utrydding av dyrearter, forsalting av jord, erosjon og forørkning.

Historie

Over 5000 år før vår tidsregning har Irak vært kjerneområde for historiens første sivilisasjoner og en rekke imperier, slik som Sumer, Babylonia og Assyria. I 1258 ble landet okkupert og ødelagt av mongolene, og fra 1534 var det underlagt Det osmanske riket. Irak som stat ble dannet først da Storbritannia tok kontrollen over området etter første verdenskrig. Landet ble til gjennom en sammenslåing av tre provinser fra Det osmanske riket - Basra (sjiamuslimsk), Bagdad (sunnimuslimsk) og Mosul (kurdisk). Irak ble selvstendig først i 1932.

Fram til det arabisknasjonalistiske Baath-partiet tok makten i 1968, gikk landet gjennom en turbulent periode med flere statskupp. I 1979 tok Saddam Hussein over ledelsen av Baath-partiet, ble landets diktator, og ledet landet til krig mot Iran i perioden 1980-1988. I 1990 forsøkte Irak å annektere Kuwait, men ble jagd tilbake av en USA-ledet militæroperasjon. Som et resultat av dette fikk den kurdiske minoriteten nord i Irak betydelig selvstyre, etter å ha lidd ekstrem undertrykkelse årene før.

Les om konflikten Kurdistan her

I 2003 ble Saddam Hussein-regimet styrtet som følge av en USA-ledet invasjon i landet. Det førte til opprør mot de amerikanske okkupasjonsstyrkene og det nye regimet. Sunnimuslimer ble marginalisert av det nye sjiadominerte regimet, noe som bidro til en oppblomstring av sunni-islamistisk ekstremisme og etableringen av Den islamske staten (IS) i 2014.

Les om Irak-krigen her. 

Les om Den islamske staten (IS) og konflikten her.

Økologiske fotavtrykk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irak ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Samfunn og politikk

Irak er en parlamentarisk republikk med både president og statsminister. Presidenten velges direkte av folket, mens statsministeren utnevnes av presidenten. Den lovgivende forsamlingen kalt Majlis al-nuwwab velges hvert fjerde år.

 I begynnelsen av 2005 ble det første frie valget på 50 år gjennomført i Irak. De sjiamuslimske og kurdiske partiene vant majoriteten av stemmene. Sunnimuslimene som tidligere satt med all makten, mistet mye av sin politiske innflytelse. Til tross for at nye styremakter ble innsatt, har landet vært preget av krig og terror. Siden 2014 har store deler av politikken vært dominert av kampen mot IS. 

Før krigen mot Iran i 1980 hadde Irak en av Midtøstens beste velferdssystemer. Den irakiske invasjonen av Kuwait førte til internasjonale sanksjoner mot landet, som rammet befolkningen hardt. På grunn av krig og uro siden 2003, er levevilkårene i dag vanskelige. Korrupsjon er utbredt, og det er mangel på basistjenester som vann og strøm.

De siste årene vært det vært en økning i antall mennesker på flukt i Irak. Av tre millioner irakerne som har flyktet siden 2014, er 2 millioner mennesker fortsatt internt fordrevne, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) (2018).   

Menneskelig utvikling

13

119 av 188

Irak er nummer 119 av 188 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Irak er ressursrikt land. De er antatt å ha verdens nest største forekomster av olje og gass – og er derfor av stor strategisk betydning.

Irak var tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men er i dag avhengig av å importere mat. Landets økonomi har siden 1950-tallet i hovedsak vært dominert av oljesektoren, som tradisjonelt har stått for 95 prosent av eksportfortjenesten. Alle årene med krig og økonomiske sanksjoner har i de senere årene drastisk redusert Iraks økonomiske aktiviteter. Direkte angrep på, og ødeleggelse av, oljeledninger og infrastruktur har satt landet langt tilbake.

Irak har også pådratt seg en stor utenlandsgjeld og er avhengig av internasjonal bistand. 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. UNHCR. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network.

Kart

Statistikk

Statistikk for Irak på utvalgte områder. Alle tallene om befolkning, fattigdom, helse, utdanning, likestilling og arbeidsliv er fra ulike FN-organisasjoner. BNP og CO2-utslipp er fra Verdensbanken. Vi har flere data, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år) på en egen side Gå til statistikken for landet

Befolkning

Innbyggere

45 504 560

mennesker i Irak

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 2 3 3

3,4

barn per kvinne i Irak

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

25

barn dør per 1000 levendefødte i Irak

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

3

10 862

BNP per innbygger i PPP-dollar i Irak

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 2 3 8 5
6 7 8 9 10

3,8

av 10 personer er underernærte i Irak

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 7

3,84

tonn CO2-utslipp per person i Irak

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 5 9 10

7,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Irak

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
10 7 8 9 10

6,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Irak

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i Irak

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5
6 7

7

er forventet antall år i skolen i Irak

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

6

0,558

GII-indeksen i Irak

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Irak

Abonner på nyhetsbrev: