[[suggestion]]
Internasjonal dag for parlamentarisme
Internasjonal dag for parlamentarisme
Kvinnelige parlamentarikere på seremonien for innsettingsdagen i underhuset i Kabul, Afghanistan. I 2010 var det 69 kvinner blant 249 medlemmer av det afghanske parlamentet. UN Photo/Eric Kanalstein

Dagen feirer parlamenter og hvordan et parlamentarisk system er med på å forbedre dagliglivet til mennesker over hele verden,.

Det var på denne datoen, i 1889 at Den Interparlamentariske unionen,(IPU), som er en global organisasjon for parlamenter, ble dannet.

Parlamenter og FN

I følge en rapport fra FNs generalsekretær, har medlemslandene styrket sin involvering fra parlamenter og parlamentariske organisasjoner til FN de senere årene. 

Parlamenter har en unik plassering mellom nasjonal og internasjonal agenda. Engasjerte parlamenter styrker FN og FNs arbeid med å nå ut til folket på. Det er parlamentene som lager de nasjonale lovene som følger opp internasjonale forpliktelser, som vedtar budsjetter for å følge opp disse forpliktelsene og som kan sette makt bak ordene.

Parlamentariske organisasjoner spiller en ledende rolle i å fremme engasjement blant parlamentarikere i FNs prosesser og aktiviteter. Den interparlamentariske unionen (IPU) har 143 medlemmer og knytter nasjonale parlament sammen, for å skape mer gjennomsiktighet, ansvarlighet og deltakelse globalt. IPU engasjerer seg i FNs aktiviteter, inkludert fred og sikkerhet, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Parlamenter og FNs bærekraftsmål

Ulike parlamenter og parlamentariske organisasjoner spilte en aktiv rolle i utviklingen av rammeverket rundt FNs bærekraftsmål, blant annet for målene som angår demokratisk styresett. FNs bærekraftsmål nummer 16 handler om å fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, om rettferdighet og å bygge ansvarlige institusjoner på alle nivåer. 

Parlamentene er også linken mellom internasjonalt og nasjonalt nivå, og kan hjelpe til med å sikre at styresmaktene gjennomfører internasjonale avtaler og konvensjoner som de har signert. De spiller en viktig rolle i implementeringa av FNs bærekraftsmål, og IPU har også jobbet med å gjøre nasjonale parlamenter i stand til dette.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Den interparlamentariske union

Abonner på nyhetsbrev: