[[suggestion]]
Internasjonal dag for yoga
Internasjonal dag for yoga
Markering av yogadagen ved FNs hovedkvarter i New York. Foto: UN Photo/Mark Garten.

FNs generalforsamling sier i sitt vedtak at den anerkjenner at yoga "bidrar med en holistisk tilnærming til helse og godt levesett" og at informasjon om fordelene ved å praktisere yoga vil være helsefremmende for verdens befolkning.

Dagen ønsker å være med på å spre kunnskap om de mange fordelene ved å praktisere yoga.

Lær mer

Generalforsamlingens resolusjon som vedtar den internasjonale yogadagen (A/RES/69/131)

Verdens helseorganisasjon WHO

FNs bærekraftsmål nummer 3 handler om god helse

Abonner på nyhetsbrev: