[[suggestion]]
Internasjonal dag til støtte for torturofre
Internasjonal dag til støtte for torturofre
Røde Khmers fenglser i Kambodsja var beryktet for omfattende bruk av tortur. Nå er det blitt museum. Foto: UN Photo/Mark Garten

Tortur er forbudt gjennom FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Torturkonvensjonen er en forsterkning av dette forbudet.

Her har statene blitt enige om at tortur er forbudt - uansett omstendigheter, og at det er forbudt å sende mennesker til land hvor risikoen for at personen(e) vil bli utsatt for tortur. 

[Videoen fra FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) viser terapeuter som jobber med torturofre diskutere virkningen av tortur og viktigheten av å bryte tausheten rundt dette]. 

Et av formålene med den internasjonale dagen for torturofre er å jobbe for enda større støtte til konvensjonen, som heter «konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». Konvensjonen trådte i kraft 26. juni 1987.

Abonner på nyhetsbrev: