[[suggestion]]
Verdens matvaredag
Verdens matvaredag
Bønder i fjellområdet Sapa i Viet Nam. Foto: UN Photo/Kibae Park

Verdens matvaredag skal skape oppmerksomhet rundt behovet for å skaffe tilstrekkelig og næringsrik mat til alle. 

Opp mot 828 millioner mennesker er rammet av sult, og 45 millioner barn er dødelig underernært. Nesten 2,3 milliarder mennesker opplever i perioder manglende matsikkerhet. 

 

Delta i debatten ved å bruke emneknaggen #ZeroHunger 

Sult har mange indirekte effekter som hemmer og reverserer utviklingen i et land, både økonomisk og sosialt. Å løse problemet med sult bidrar til å sikre fred og stabilitet. Når regjeringer ikke lenger kan garantere tilstrekkelige matforsyninger øker risikoen for at stater svekkes.

Sult og matsikkerhet i FNs bærekraftsmål  

Bærekraftsmål 2 har som mål å «utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk».

I 2030 vil vi være 8,3 milliarder mennesker på jorda. For å sikre at alle har tilgang til nok mat må det investeres mer i bærekraftig landbruk og i å styrke småskalabøndenes stilling.

I 2020 ble Verdens matvareprogram WFP tildelt Nobels fredspris for sin jobb mot sult og for en mer stabil og fredeligere verden 

Historikk 

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) ble stiftet 16. oktober 1945. Verdens matvaredag markeres derfor på denne datoen hvert år. Dagen feires i mer enn 150 land, noe som gjør Verdens matvaredag til en av de mest markerte FN-dagene. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 2: utrydde sult

Verdens matvareprogram (WFP)

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)

Statistikk: Underernæring

FN-rapport: 2,3 milliarder mennesker sliter med å få nok mat

Abonner på nyhetsbrev: