[[suggestion]]
Verdens tuberkulosedag
Verdens tuberkulosedag
Et barn i Sør-Sudan får tuberkulosemedisin. Foto: UNDP South Sudan/Brian Sokol.

Tuberkulose (TB) er en sykdom som vi i Norge hører lite om fordi sykdommen er uvanlig her til lands. Likevel er tuberkulose en av de vanligste dødsårsakene på verdensbasis. Sykdommen tar livet av omkring 1,4 millioner mennesker årlig, hovedsakelig mennesker fra utviklingsland. 

  • Tuberkulose er en av de ti mest dødelige sykdommene i verden.
  • Åtte land står for to tredjedeler av nye tuberkulosetilfeller. India er mest utsatt etterfulgt av Indonesia, Kina, Filippinene, Pakistan, Nigeria, Bangladesh og Sør-Afrika.
  • Sykdommen er den ledende dødsårsaken for mennesker med HIV. I 2017 var TB ansvarlig for en tredjedel av alle HIV-dødsfall.
  • Det er beregnet at over 60 millioner liv er reddet gjennom tuberkulosediagnoser og behandling siden år 2000.

FNs tusenårsmål skulle bekjempe spredningen av tuberkulose innen 2015, og dette målet ble nådd. Etter 2015 har bærekraftsmålene erstattet tusenårsmålene, og gjennom bærekraftsmål nummer 3 forsetter kampen mot tuberkulose. Antall smittede faller om lag to prosent per år, og man har sett en nedgang på ni prosent i perioden 2015 til 2019.

FNs bærekraftsmål jobber for å stanse spredningen av tuberkulose

Mål 3 er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. En del av målet er å stanse epidemiene av AIDS, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer innen 2030.

Historikk

Dagen avholdes den 24. mars fordi det var på denne datoen i 1882 at den tyske legen Robert Koch annonserte at han hadde funnet ut hvilken bakterie som forårsaket tuberkulose. På den tiden var TB årsaken til ett av sju dødsfall. Kochs oppdagelse førte til diagnostisering og en kur mot tuberkulose. I dag kan tuberkulose både forhindres og kureres ved hjelp av riktige tiltak og medisiner. 

Dagen markeres årlig for å sette fokus på de ødeleggende helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av tuberkulose, og for å øke innsatsen mot den globale tuberkuloseepidemien.

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Fakta om tuberkulose (Verdens helseorganisasjon) (Engelsk)

Global Tuberculosis Report 2020 (Engelsk)

Abonner på nyhetsbrev: