[[suggestion]]
Verdens vaksinasjonsuke
Verdens vaksinasjonsuke
Et barn blir vaksinert mot hepatitt B i India. Foto: UNDP/Piyal Adhikary

Vaksinering forhindrer to til tre millioner dødsfall i året, og bringer oss nærmere en verden der ingen lider eller dør av sykdom som kan forebygges.

Likevel var det 23 millioner barn som i 2020 ikke fikk de grunnleggende vaksinene de trenger, og mange mennesker går glipp av viktige vaksiner i ungdomsårene, voksenlivet og alderdommen.

Verdens vaksinasjonsuke markeres hvert år 24.-30. april, og har som mål å fremheve viktigheten av vaksinering for å sikre god helse for alle. 

Tema for 2022: Langt liv for alle

I mer enn to århundrer har vaksiner bidratt til å holde folk friske – fra den aller første vaksinen utviklet for å beskytte mot kopper til de nyeste vaksinene som brukes for å forhindre alvorlig sykdom ved koronasmitte.

De siste årene har koronapandemien gjort det tydelig hvordan et virus kan sette hele verden ute av spill når vi ikke har vaksiner som kan stanse spredningen. Koronapandemien har også krevd store ressurser og har forstyrret essensielle helsetjenester.

Pandemien har gjort at rutinevaksinering har havnet i bakgrunn, og satt fremgangen vi hadde oppnådd tilbake med mer enn et tiår. 

2022-temaet "Langt liv for alle" har som mål å forene folk rundt ideen om at vaksiner gjør det mulig for oss å følge drømmene våre, beskytte våre kjære og leve et langt, sunt liv.

Rutinemessig vaksinering har reddet liv i generasjoner, og vil fortsette å redde liv langt inn i fremtiden.

Men da må arbeidet med å vaksinere verdens befolkning intensiveres. 

Rutinevaksinering og oppfriskningsvaksine

Vaksiner bidrar til å forbedre helsen til alle mennesker, over hele verden, gjennom alle faser av livet. 

Mens verdens fokus lå på utviklingen av nye vaksiner for å beskytte mot COVID-19 har behovet for å sikre de rutinemessige vaksinene økt. Mange barn har ikke fått de vaksinene de behøver under pandemien, noe som gjør de mer utsatt for alvorlige sykdommer som meslinger og polio.

Mange er heller ikke klar over at noen vaksiner ikke varer livet ut. WHO og FHI anbefaler å ta oppfriskningsvaksiner hvert tiende år for blant annet polio, kikhoste og stivkrampe. 

FNs bærekraftsmål nummer 3, som handler om god helse, jobber for å sikre at alle har tilgang til vaksiner av høy kvalitet. 

WHO: Hvorfor bør man vaksinere seg? (Engelsk)

Fakta om vaksinering 

  • Vaksinering forhindrer 2-3 millioner dødsfall i året.
  • Meslinger tok 2,6 millioner liv i 1963. Vaksiner har redusert antall dødsfall med 95 prosent i 2017, til 110 000.
  • Ytterligere 1,5 millioner liv kunne vært reddet hvis alle hadde tilgang til nødvendige vaksiner. 
  • I 2020 gikk 17 millioner barn glipp av livreddende vaksiner mot sykdommer som meslinger, difteri og stivkrampe. Den globale vaksinedekningen har stagnert de siste årene. 
  • I 2020 fikk 83 prosent av alle spedbarn tre doser av DTP-vaksinen. Den beskytter mot difteri, stivkrampe og kikhoste. 

(Kilde: WHO)

Historie

Verdens helseforsamling, WHOs høyeste besluttende organ, etablerte Verdens vaksinasjonsuke i 2012. 

Tidligere ble merkedagen markert på forskjellige datoer i forskjellige regioner i verden. Den globale vaksinasjonsuken ble markert samlet for første gang i 2012, og mer enn 180 land deltok i markeringen. 

Lær mer

Vaksinehistorie: Veien til verdens første vaksine 

FNs bærekraftsmål 3 - god helse og livskvalitet 

Verdens helseorganisasjon,  WHO 

Abonner på nyhetsbrev: