[[suggestion]]
Verdensdagen for kreativitet og innovasjon
Verdensdagen for kreativitet og innovasjon
Gutt som tegner under "summer fun weeks" i Gaza, arrangert FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten // Foto: UNphoto

Kreativitet kommer i alle former. Det kan være å uttrykke seg i form av kunst, dans og sang, eller det kan være å løse økonomiske, sosiale og politiske problemer i samfunnet. Uansett så berører kreativitet alle aspekter av menneskelig utvikling. Dermed er dette et viktig tema som FN har valgt å gi oppmerksomhet. 

27.april 2017 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/71/284, som fastslår at 21.april hvert år dedikeres til å markere verdensdagen for kreativitet og innovasjon. Mer en 80 land stilte seg bak forslaget til resolusjonen 

Kreativ økonomi - FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å klare dette er man nødt til å se på tvers av sektorer, og jobbe sammen og dele kunnskap. Kreativitet og innovasjon er derfor nøkkelbegreper for å nå bærekraftsmålene innen 2030.  

Resolusjonen A/RES/71/284 påpeker hvor viktig innovasjon og kreativitet er for å stimulere til bærekraftig økonomiske vekst. Audiovisuelle produkter, design, nye medier og scenekunst er alle eksempler på områder som er med på å forandre økonomien. Å støtte entreprenørskap, kreativitet og innovasjon setter fart på denne økonomiske veksten, det skaper flere arbeidsplasser og det inkluderer kvinner og unge i markedet.  

Kultur er en viktig del av bærekraftig utvikling, fordi det er en kilde til identitet, innovasjon og kreativitet. Det bidrar til en inkluderende sosial utvikling, og åpner opp for dialog og forståelse mellom mennesker.  

I sin rapport om kultur og bærekraftig utvikling påpeker UNESCO at kulturelle og kreative næringer derfor bør være en del av den økonomiske vekststrategien.

Disse næringene er blant de mest dynamiske sektorene i verdensøkonomien, og genererer 2,25 milliarder dollar i inntekter og 29,5 millioner jobber over hele verden. På denne måten er kultur også en del av mange lands arbeid med å økonomisk vekst og fattigdomsbekjempelse - en viktig del av FNs bærekraftsmål. 

Les mer

Les mer om alle bærekraftsmålene 

Les hele resolusjon A/RES/71/284 her

Lær mer om UNESCO på vår side om FNs organisasjoner

Les UNESCOS rapport om kultur og bærekraftig utvikling her 

Abonner på nyhetsbrev: