[[suggestion]]
Verdensdagen for meteorologi
Verdensdagen for meteorologi
Ilustrasjonsfoto: Unsplash.com

23.mars 1950 trådte konvensjonen for opprettelsen av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i kraft. WMO jobber for fri utveksling av informasjon innen meteorologi, hydrologi og klima. Konvensjonen markerte hvor viktig bidraget til meteorologi og hydrologi er for samfunnets sikkerhet og velvære. 

Aktuelle temaer for markeringen av dagen

Verdensdagen for meteorologi har blitt feiret årlig siden 1961, og hvert år er det et nytt tema for markeringen av dagen. Temaene skal gjenspeile alle aktuelle vær-, klima- eller vannrelaterte spørsmål. 

De fleste av oss anser atmosfæren som arenaen for vær og klima, men temaet for 2021 poengterer at havet også er en del av både været og klima. Havet dekker rundt 70 prosent av jordoverflaten og er viktig faktor for verdens vær og klima. I tillegg er havet sentralt i spørsmålet om klimaendringene. WMO overvåker og forsker på hvordan havet endrer seg og hvordan det påvirker atmosfæren. Observasjoner og forskning gjort i nyere tid er , på grunn av klimaendringene, viktigere enn noen gang.  

FNs tiår for havforskning (2021-2030) ble lansert i januar 2021, og derfor markerer Verdensdagen for meteorologi også lanseringen av dette tiåret. Målet er å hjelpe oss med å forstå den verden vi lever i, inkludert virkningene av klimaendringer. Å redusere risikoen for katastrofer og for å øke sannsynligheten for opprettholdelsen av levedyktige økonomier, er også viktige mål for FNs tiår for havforskning.  

Verdensdagen for meteorologi arbeider for en mer bærekraftig verden

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

Verdensdagen for meteorologi retter nettopp fokus mot et av mange problemer som følger med klimaendringene. Dagen hjelper til med å opplyse og engasjerer mennesker rundt om i verden til å arbeide for et mer bærekraftig samfunn. Blant annet ved å anerkjenne endringene vi opplever i været, klimaet og i havet.  

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: