[[suggestion]]
Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*

Delmål til mål 13

13.1)

Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

13.2)

Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

13.3)

Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsl...ing, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

les mer

13.a)

Gjennomføre forpliktelsene de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendringer, har påtatt seg, for å  nå...;  målet om i fellesskap å skaffe 100 milliarder dollar årlig innen 2020 fra alle kilder for å dekke utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital

les mer

13.b)

Fremme mekanismer for å styrke evnen til effektiv klimarelatert planlegging og forvaltning i de minst utviklede landene og små  utviklings...øystater, blant annet med vekt på kvinner, ungdom og lokale og marginaliserte samfunn

les mer

Parisavtalen

Parisavtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

CO2-utslipp per innbygger per land

CO2-utslipp totalt per land

Abonner på nyhetsbrev: