[[suggestion]]
Verdensdagen for psykisk helse (WHO)
Verdensdagen for psykisk helse (WHO)
Foto: UN Photo/Martine Perre

Verdensdagen for psykisk helse

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Dagen markeres i mer enn 150 land – ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

Psykisk helse i Norge

Omtrent halvparten av den voksne norske befolkningen vil rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca. en tredjedel i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi finner i andre vestlige land. Det opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

FNs bærekraftsmål nummer tre: «God helse og livskvalitet» handler om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. En viktig del av dette, er å fremme god psykisk helse. Markeringen av verdensdagen kan bidra til mer åpenhet rundt psykiske vansker, gjøre det enklere å dele tanker og bekymringer, og skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

Temaet for 2022: Vi trenger hverandre. #løftblikket

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. En av fem oppgir at de har få personer å regne med ved personlige problemer, og hver fjerde ungdom har ingen å snakke med når de har det vanskelig. For sårbare og marginaliserte grupper er utenforskapet enda større. Det skriver organisasjonen Mental Helse.

Årets markering skal motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Tiltak som kan styrke opplevelsen av sosial støtte er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager.

Verdensdagen oppfordrer til markeringer med mangfold. Vi trenger flere arenaer og anledninger til å møtes på tvers av generasjoner, kulturer, meninger og erfaringer. Det er med på å utvide vår forståelse for hverandre, og er et viktig bidrag for å motvirke stigma, ensomhet og utenforskap.

Vi trenger hverandre. #løftblikket

Les mer om årets tema på verdensdagen.no og mentalhelse.no

Arrangementer i Norge

I Norge er det organisasjonen Mental Helse som koordinerer Verdensdagen på vegne av Helsedirektoratet. I tillegg står en rekke organisasjoner, kommuner, helseforetak og frivillige bak ulike arrangementer over hele landet.

Historikk

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 av World Federation For Mental Health (WFMH). I starten hadde ikke markeringen et spesielt tema, men ble brukt for å opplyse og informere om mentale helseproblemer. Siden 1994 har dagen blitt markert med et nytt tema hvert år.

Lær mer

Verdensdagen for psykisk helse

Mental helse

FNs bærekraftsmål 

Verdens helseorganisasjon (WHO)

Psykisk helse – Helsedirektoratet

Statistikk: Selvmord 

Abonner på nyhetsbrev: