[[suggestion]]
Verdensdagen for ungdomsferdigheter
Verdensdagen for ungdomsferdigheter
Banner for world youth skills day 2021. UNESCO

FN ønsker me dagen å markere hvor viktig det er å ta vare på, anerkjenne og utnytte ferdighetene til ungdom verden over på en riktig måte.

Ungdom og FNs bærekraftsmål 

Arbeidsledighet blant unge er en av de største utfordringene for økonomier og samfunn i både industriland og mindre utviklede land verden over. Ungdom mellom 15 og 24 år utgjør 16 prosent av verdens befolkning, og det er viktig med en aktiv deltakelse av disse 1,2 milliarder ungdommene for å skape et bærekraftig, inkluderende og stabilt samfunn.

Det er også viktig å inkludere ungdom for å bekjempe konsekvensene av klimaendringer, arbeidsledighet, fattigdom, kjønnsdiskriminering og migrasjon. Likevel er det nesten tre ganger så sannsynlig at unge mennesker er arbeidsledige enn voksne.

Utdannelse og opplæring er nøkkelen 

Unge møtes ofte med jobber med lav kvalitet, ulikhet på arbeidsmarkedet, og lengre og mer usikre overganger fra skole til arbeidslivet. I tillegg er det mer sannsynlig at kvinner er underrepresentert og underbetalt i arbeidslivet, og mer utsatt for midlertidige ansettelser. Utdannelse og opplæring er nøkkelen til å løse disse utfordringene.

FNs bærekraftsmål nummer 4 «God utdanning» er spesielt relevant for denne dagen. Under delmål 4 står det blant annet: "Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap."

Ungdom og nye kompetanser og kvalifikasjoner

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: