[[suggestion]]
Verdensdagen mot menneskehandel
Verdensdagen mot menneskehandel
Barn utgjør nesten en tredel av alle ofrene for menneskehandel i verden, ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet sin "Global Report on Trafficking in Persons". Foto: UN.org/Alessandro Scotti

Hvert eneste land i verden er berørt av menneskehandel. Kvinner og barn utgjør 79 prosent av ofrene for menneskehandel, ifølge FNs kontor for narkotika og kriminalitet sin rapport om menneskehandel fra 2016

I 2010 vedtok FNs generalforsamling en global handlingsplan mot menneskehandel. Den oppfordrer alle verdens myndigheter til å utføre koordinerte og konsekvente tiltak for å bekjempe menneskehandel.

I 2013 holdt Generalforsamlingen et høynivåmøte som en oppfølging av den globale handlingsplanen mot menneskehandel. Medlemslandene vedtok da også å markere 30. juli hvert år som verdensdagen mot menneskehandel.

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 bærekraftsmål som verden skal jobbe med frem mot 2030. Kampen mot menneskehandel er blant de 169 delmålene til FNs bærekraftsmål. 

Mål 8.7) Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: