[[suggestion]]
FNs bosetningsprogram (UN-Habitat)
FNs bosetningsprogram (UN-Habitat)
Favela i den brasilianske storbyen Rio de Janeiro, Shutterstock Editorial/Imagebroker rex

UN-Habitat arbeider for å sikre en sosial og miljømessig bærekraftig utvikling av bosetninger. Deres mål er at alle skal ha tilstrekkelig husly, tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. Spesielt fokuserer organisasjonen på å forbedre situasjonen til mennesker som bor i slumområder.

FNs bosetningsprogram sier selv at de ønsker å fremme bærekraftig urbanisering som en pådriver for utvikling og fred, noe som vil forbedre alles boforhold.

Organisering

FNs bosetningsprogram ble stiftet i 1975 som United Nations Habitat and Human Settlements Foundation (UNHHSF). UN-Habitat har hovedkontor i Kenyas hovedstad Nairobi, og har siden 2017 vært ledet av Maimunah Mohd Sharif fra Malaysia.

Organisasjonen opererer i over 90 land, og det finnes regionale kontorer i Brazil, Japan, Egypt, og Kenya.

FNs bosetningsprogram blir hovedsakelig finansiert av frivillige donasjoner fra giverland.

Du kan lese mer om hvordan organisasjonen blir finansiert her

Bærekraftige byer og samfunn 

Bosetningsprogrammets oppgaver har blitt stadig mer relevant i tråd med den økende urbaniseringen. Verdens byer vokser raskt, og av verdens befolkning bor nå mer enn halvparten i byer.

Byer er attraktive å bo i, og innen 2050 forventes det at 6 milliarder mennesker bor i urbane områder. Selv om byer ofte er økonomiske sentre, kan urbanisering som ikke er bærekraftig øke forskjellene mellom fattige og rike. En av utfordringene en økende urbanisering fører med seg er knyttet til slumområder i og rundt byene. Der er det ofte dårlige sanitære forhold, utbredt fattigdom, sult, dårlige helsetilbud, mangel på utdanningstilbud og en rekke andre store problemer.

FNs bærekraftsmål er viktige for UN-Habitats arbeid, og organisasjonen har derfor lansert New Urban Agenda, som knytter sammen myndigheter, FN-organisasjoner, sivilt samfunn, forskere, akademia, næringsliv og lokalsamfunn i arbeidet med bærekraftsmål 11 - bærekraftige byer og samfunn.

 

I tillegg er FNs bosetningsprograms arbeid nært knyttet opp til disse bærekraftsmålene.

 

 

 

 

 

 

 

Lær mer

FNs bærekraftsmål 

Tema: Befolkning, migrasjon og urbanisering

Statistikk: Befolkning i byområder

UN-Habitats egne sider

 

Abonner på nyhetsbrev: