[[suggestion]]
FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA)
FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA)
Mennesker mottar matrasjoner i Kandahar, Afghanistan. Sipausa/Xinhua

Hvordan jobber OCHA? 

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) ble opprettet i 1991. OCHA skal lede og støtte andre FN-organisasjoner, lokale myndigheter og ikke-statlige organisasjoner (NGOer) under nødhjelpsoperasjoner.

Koordinering er avgjørende for å organisere en rask og målrettet respons i områder berørt av humanitære kriser.

OCHA samler nødvendig kunnskap for katastrofehåndtering, som hvor det finnes nødlagre drevet av humanitære organisasjoner, hvem som har ekspertise om katastrofehåndtering, samt å ha oversikt over de militære og sivile ressursene tilgjengelig for internasjonal katastrofehjelp.

For å sikre rask respons på krisesituasjoner, spesielt naturkatastrofer, har FN sammen med ulike regjeringer opprettet en utrykningsgruppe som skal skaffe overblikk over situasjonen. Denne gruppen kan umiddelbart settes inn i arbeidet i et berørt land. Gruppen kan hjelpe de nasjonale myndigheter med å fastslå behovet for bistand og koordinere hjelpeaktiviteter.

Ved naturkatastrofer kan OCHA også innkalle sivile og militære katastrofestyrker og deres ekspertise. OCHA administrerer et lager i Pisa, Italia, som kan fungere som knutepunkt ved flyfrakt av nødhjelpsvarer.

FNs nødhjelpssjef leder OCHA

Undergeneralsekretæren for humanitære spørsmål fungerer også som FNs nødhjelpskoordinator. Personen leder OCHA og er FNs fremste rådgiver, koordinator og talsperson for spørsmål knyttet til humanitære katastrofer. Koordinatoren jobber sammen med lederne for de ulike FN-organisasjonene, regjeringer og mellomstatlige organisasjoner.

Siden mai 2017 er det Mark Lowcock som har ledet OCHA. Nordmannen Jan Egeland ledet organisasjonen i perioden 2003-2006. Han ledet FNs nødhjelp etter Tsunamien i Sørøst Asia i 2004, en av historiens største naturkatastrofer.

Koordinatoren er også leder for den faste komiteen for nødhjelp, Inter-Agency Standing Committee (IASC), som består av lederne for FNs seks operasjonelle organisasjoner, sammen med flere humanitære organisasjoner. IASC ble etablert i 1992 for å styrke den humanitære bistanden. IASC planlegger hvilken innsats FN-systemet skal iverksette ved ulike kriser. Utvalget foreslår hva som skal prioriteres og støtter tiltak som bedrer kriseberedskapen i ulike land.

Hva er FNs humanitære nødhjelpsfond (CERF)?

Når en katastrofe inntreffer, er det behov for umiddelbar hjelp for å redde liv og redusere humanitære lidelser. Dette arbeidet krever penger og FNs humanitære nødhjelpsfond (CERF) gjør det mulig å handle raskt når det har skjedd en katastrofe. Nødhjelpsfondet er opprettet slik at FN kan gi nødhjelp uten at ofrene må vente på bidrag fra giverland.

FN er på plass ved så godt som alle store humanitære kriser og hvert år sørger CERF for 450 millioner dollar i nødhjelp, fordelt på rundt 50 land.

Nødhjelpsfondet har tre hovedoppgaver:

  • sikre rask respons i de første dagene av en katastrofe.
  • finansiere viktige forebyggende tiltak i en krisesituasjon (for eksempel vaksinasjon, slik at krisen ikke forverres).
  • støtte humanitær innsats i «glemte» kriser.

Fondet er administrert av OCHA og er finansiert av frivillig donasjoner fra hele verden, alt fra FNs medlemsstater til private selskaper og enkeltpersoner. Det er de akutte krisene som mottar mest midler, men minst like viktig er de såkalt «glemte» krisene. Dette er områder hvor det er stort behov for humanitær hjelp, men hvor det er vanskelig å skaffe penger fordi verdens oppmerksomhet har flyttet seg til en «ny» krise.

I tillegg til nødhjelpsfondet sender FN ut appeller om humanitær hjelp (Consolidated Appeals) og akutte appeller (Flash Appeals). Appeller om humanitær hjelp går ut årlig hvor OCHA ber verdens land gi penger til en bestemt krise som har behov for humanitær hjelp som strekker ut i tid. Akutte appeller blir sendt ut umiddelbart etter en krisesituasjon slik at FN kan gi nødhjelp de første 3-6 månedene.

Lær mer

OCHAs egne sider

Abonner på nyhetsbrev: