[[suggestion]]
Arbeidsliv

Måten arbeidslivet utformes på er viktig for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, få mindre ulikhet, oppnå likestilling mellom kjønnene, og å sikre anstendig arbeid for alle.

Temaside om arbeidsliv og FN

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO

Alle ILOs konvensjoner

ILO-erklæringer

Abonner på nyhetsbrev: