[[suggestion]]
Kick-off: Film, debatt og quiz om bærekraft

En introduksjonsøkt til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Introduksjon

Målet med denne øvelsen er å gi en motiverende start til undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Introduksjonsøkta er tilrettelagt for omvendt undervisning, og anbefales å brukes slik. Øvelsen begynner derfor ved at elevene ser to animasjonsfilmer og leser to fagtekster, enten hjemme eller på skolen. Det vil danne grunnlaget for samtaler og diskusjoner i klassen om FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling.

Del 1:  Film og fagtekst (hjemmearbeid, ca. 15 min)

Elevene ser følgende filmer og leser artiklene, enten hjemme eller på skolen:

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker.

Artikkel om bærekraftig utvikling

Artikkel om FNs bærekraftsmål

Be elevene skrive ned tre ting de lurte på, stusset over eller ikke forstod i filmene og artiklene. Disse spørsmålene blir utgangspunkt for klassesamtalen i etterkant.

Del 2: Kick-off (45 min)

Dersom dere skal bruke flere av aktivitetene fra opplegget over tid, så kan det være lurt å ha en kort innledning som forteller noe om hva og hvorfor bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål er relevant.

 1. Vis de to filmene om bærekraftig utvikling på nytt.
 2. Bruk 15 min til å snakke med elevene i plenum om de tre tingene de hadde notert seg hjemme. Noen spørsmål som kan brukes hvis samtalen går treigt:  
 • Hva er kjennetegnene på en bærekraftig verden?
 • Hva kalles de tre delene bærekraftig utvikling består av?
 • Hvor bærekraftig er du/skolen/lokalsamfunnet?
 • Hva tenker dere er viktig å tenke på hvis vi skal nå alle FNs bærekraftsmål?
 • Hva tenker dere er de største utfordringene for å nå dem?

 3. Dersom det er tid igjen kan elevene sitte i par og diskutere forslag til hvordan de selv, lokalsamfunnet og Norge som land kan bidra til en bærekraftig utvikling. 

Del 3: Quiz (15 min)

Å gjennomføre en quiz med Kahoot med klassen er enkelt, morsomt og kan være en engasjerende avslutning på en lengre undervisningsøkt. Har du brukt Kahoot i klasserommet før, så er det bare å klikke direkte på lenken, logge inn og spille. Hvis du som lærer ikke har brukt Kahoot, så må du opprette en gratis brukerkonto på getkahoot.com for å få tilgang til ulike Kahoot-quizene.

Kahoot-quiz om FNs bærekraftsmål for ungdomsskolen

 • Logg deg inn og trykk på lenken over
 • Få siden opp på storskjermen slik at alle i klassen kan se
 • Be elevene gå inn på www.kahoot.it enten på telefon, nettbrett eller PC
 • Når du starter den enkelte kahooten med play, kommer det opp et nummer (game pin) øverst på skjermen. Dette må elevene skrive inn, og så må de bruke sitt eget navn eller lage seg et brukernavn
 • Når alle som skal delta har skrevet seg inn, starter kahooten

Kompetansemål

Kompetansemål for Kick-off: Film, debatt og quiz om bærekraft

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring 

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn 

 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur 
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd 
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 

Norsk

Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst 

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium 

 KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon 

 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn 
 • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom


Andre oppgaver

Oppgaven kan kombineres med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft. Oppgaven Hvis du bare hadde tre mål (45 min) er spesielt egnet som en fortsettelse av denne økta.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling.

Abonner på nyhetsbrev: