[[suggestion]]
Fosen-saken og urfolks rettigheter
Fosen-saken og urfolks rettigheter
Aksjonister i Oslo krever at vindmøllene på Fosen må tas ned. Foto: Jørgen Næss Karlsen / https://www.flickr.com/photos/naturogungdom/
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap, Samfunnsgeografi
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, FN, Klima og miljø, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Varierende

Lærerveiledning

En rekke aktivister fra bl.a. NSR-Nuorat (ungdomsutvalget til Norske samers riksforbund) og Natur og Ungdom har i flere dager aksjonert inne i og utenfor Olje- og energidepartementet. Saken de protesterer mot kalles Fosen-saken, og handler om vindturbiner på Fosen i Trøndelag. Dette området har i generasjoner blitt brukt som reinbeiteområde for reindriftssamene i området. Imidlertid mener reindriftssamene at reinen blir så påvirket av vindturbinene at sameksistens ikke er mulig. Det er en viktig og kompleks sak som mange ungdommer engasjerer seg sterkt i.

Oppstart

Kanskje har flere av elevene hørt om Fosen-saken eller mener noe om den. Dette er et komplekst saksfelt, så det kan være lurt å begynne med å høre hva elevene har hørt eller vet om saken.

Nyhetssøk

Be elevene sjekke dagens nyheter eller gjøre et nyhetssøk på Fosen-saken. Hvilke saker finner de?

Felles faggrunnlag

Det er viktig å få et felles faggrunnlag før dere går videre. Gjennomgå denne korte oppsummeringen sammen med elevene: Dette er Fosen-saken - VG

Elevoppgaver

Elevoppgaver som ligger på elevsiden 

 

Ressurser

For spørsmål om fosen-saken og urfolks rettigheter, ta kontakt med

Ida Berge

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 996 31 597
Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 992 37 491

Abonner på nyhetsbrev: