[[suggestion]]
Konflikt og menneskerettigheter
Konflikt og menneskerettigheter
UN Photo / Marco Dormino

1. Menneskerettigheter

Se først denne korte animasjonsfilmen om menneskerettigheter.

Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling

Gå inn på temasiden om menneskerettigheter. Les gruppevis de to første kapitlene: Hva er menneskerettigheter? og Hva er et menneskerettighetsbrudd? 

Gå også inn på temasiden FN, fred og sikkerhet. Les avsnittet som heter Når kan FN bruke makt for å stanse en konflikt?

Svar deretter på disse spørsmålene:

 1. Hvem er ansvarlig for at befolkningens menneskerettigheter blir oppfylt?
 2. Hvor stor del av verdens land har sluttet seg til Verdenserklæringen om menneskerettigheter?
 3. Når kan FN bruke makt for å stanse en konflikt?
 4. Hva innebærer prinsippet Responibility to protect, og hvorfor ble det opprettet?

Etter å ha lest tekstene og svart på spørsmålene, blir dere enige om tre punkter som dere mener er de viktigste poengene.

2. Historiske konflikter

Gå inn på nettsiden opplev.fn.no 

Nederst på siden er det en tidslinje hvor tre historiske konflikter er trukket fram. Fordel konfliktene mellom dere i gruppa, og sett dere inn i hver deres konflikt. Etterpå forteller dere hverandre hva konflikten gikk ut på, og hva FN gjorde med saken. Diskuter innad i gruppa hvordan konfliktene skiller seg fra hverandre. Svar deretter på følgende spørsmål:

 1. Hva er embargo?
 2. Hva er en resolusjon?
 3. Hvorfor måtte Irak godta at våpeninspektører skulle få full tilgang til å lete etter ulovlige våpen i hele Irak?
 4. Hva er det kraftigste virkemiddelet Sikkerhetsrådet kan vedta?

3. Aktuell konflikt: Ukraina

Les om konflikten i Ukraina.

Etter å ha lest teksten svarer dere sammen på disse spørsmålene:

 1. Hva er bakgrunnen for konflikten i Ukraina?
 2. Hvilke ulike grupper er involvert? Hvem står mot hverandre?
 3. Nevn en grunn til at Ukraina-konflikten betyr mye for Russland.
 4. Beskriv hvorfor denne konflikten er viktig for mange andre land.
 5. I en konfliktsituasjon er det mange menneskerettigheter som brytes. Skriv ned hvilke rettighetsbrudd du kan tenke deg foregår i Ukraina nå. Hvilke av disse er så alvorlige at de kan være en grunn til å flykte fra landet?

Se gjennom menneskerettighetserklæringen. 

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.

4. Dilemmakort

Dere får nå utlevert et dilemmakort. Her settes dere inn i en rolle, og diskuterer innad i gruppa hvordan dere ville løst problemet. Forsøk å finne argumenter på begge sider, og vurder for og i mot. Etterpå skal dere presentere deres dilemma for resten av klassen, og fortelle hvordan dere kom fram til hva dere ville gjort i situasjonen.

Ressurser

Stikkord

 • fred
 • konflikter
 • menneskerettighetsbrudd

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver Øst +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: