[[suggestion]]
Konflikt og menneskerettigheter
Konflikt og menneskerettigheter
UN Photo / Marco Dormino

1. Menneskerettigheter

Se først denne korte animasjonsfilmen om menneskerettigheter.

Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling

Gå inn på temasiden om menneskerettigheter. Les gruppevis de to første kapitlene: Hva er menneskerettigheter? og Hva er et menneskerettighetsbrudd? 

Gå også inn på temasiden FN, fred og sikkerhet. Les avsnittet som heter Når kan FN bruke makt for å stanse en konflikt?

Svar deretter på disse spørsmålene:

  1. Hvem er ansvarlig for at befolkningens menneskerettigheter blir oppfylt?
  2. Hvor stor del av verdens land har sluttet seg til Verdenserklæringen om menneskerettigheter?
  3. Når kan FN bruke makt for å stanse en konflikt?
  4. Hva innebærer prinsippet Responibility to protect, og hvorfor ble det opprettet?

Etter å ha lest tekstene og svart på spørsmålene, blir dere enige om tre punkter som dere mener er de viktigste poengene.

2. Historisk konflikt: Libya

Gå inn på konflikt-profilen om Libya. Les kapitlene: Introduksjon, Internasjonal militærintervensjon i Libya og Libya etter Gaddafis fall.

Svar deretter på følgende dilemma: Mener du det var riktig av FNs sikkerhetsråd å gripe inn i Libya? Begrunn svaret ditt.

Sammenlign svarene innad i gruppa til slutt. 

3. Aktuell konflikt: Ukraina

Les om konflikten i Ukraina.

Etter å ha lest teksten svarer dere sammen på disse to spørsmålene:

  1. Nevn en grunn til at Ukraina, spesielt Krimhalvøya, betyr mye for Russland.
  2. Russland er en stormakt med mest atomvåpen i hele verden, og anser Krimhalvøya som sitt. Folkeretten er tydelig på at Krimhalvøya er en del av Ukraina. Diskuter dilemmaer rundt kampen om Krimhalvøya, og faren for atomkrig.

4. Dilemmakort

Dere får nå utlevert et dilemmakort. Her settes dere inn i en rolle, og diskuterer innad i gruppa hvordan dere ville løst problemet. Forsøk å finne argumenter på begge sider, og vurder for og i mot. Etterpå skal dere presentere deres dilemma for resten av klassen, og fortelle hvordan dere kom fram til hva dere ville gjort i situasjonen.

Ressurser

Stikkord

  • fred
  • konflikter
  • menneskerettighetsbrudd

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: