[[suggestion]]
Bærekraft i min hverdag

Elevene tar bilde av sin egen hverdag der de har muligheten til å velge bærekraftige løsninger.

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Klassetrinn:            Videregående

Tid:                           1 dag - 1 uke
Aktivitet:                 Foto, presentasjon og diskusjon

Målet med oppgaven

Elevene skal:

 • få en nærhet til bærekraftsmålene og få et mer aktivt forhold til hvordan de selv er med på å påvirke en bærekraftig utvikling

1. Ta bilder

De neste dagene skal elevene sette et "bærekraftsfilter" på hverdagen sin og ta bilder av situasjoner de ser eller selv opplever at de har anledning til å velge eller tenke bærekraftig. Det er ikke en konkurranse om hvor bærekraftig hverdag man har. De skal kun kartlegge sin helt vanlige hverdag, og dere blir sammen enige om hvor mange dager dere skal bruke på prosjektet.

2. Presenter

Hver elev lager en presentasjon med bildene sine som de presenterer for klassen i slutten av prosjektet.

3. Se film

Se filmen "Hvorfor er klær så billige? - En film om bærekraftig forbruk" (1:20)

4. Diskuter

 • Hvor mange anledninger har vi i hverdagen til å tenke eller velge bærekraftig?
 • Når er det lett å velge bærekraftige løsninger? Når er det vanskelig?
 • Hvordan kan vi passe på at klær og sko vi kjøper er produsert på en bærekraftig måte?

Kompetansemål

Kompetansemål for "Bærekraft i min hverdag"

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling 

Geografi 

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF: 

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø 
Norsk  

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
 • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling  

Kompetansemål etter Vg1/Vg2: 

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar 
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 


Abonner på nyhetsbrev: