[[suggestion]]
Hva er bærekraftig utvikling?

Film, samtale og quiz for å starte samtalen om bærekraftig utvikling.

Fag: Geografi, naturfag, samfunnskunnskap, norsk
Tid: 45 - 60 minutter
 

 Fag: Geografi, naturfag, samfunnskunnskap, norsk 
Aktivitet: Ordsky, fagartikkel, film, diskusjon og kahoot
 

Oppgaven er en enkel og morsom innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. For å se læringseffekten kan quizen brukes både i starten og i slutten av timen.

1. Lag ordsky

Be elevene skrive ned tre ord som de forbinder med bærekraftig utvikling. Samle ordene i en felles ordsky, eller tankekart på tavlen.

2. Film: Hva er bærekraftig utvikling?

Se filmen "Hva er bærekraftig utvikling?" (3,5 min)

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

3. Les fagartikkel

Be elevene lese denne fagartikkelen om bærekraftig utvikling.

4. Diskuter

 • Hvordan passet filmen og artikkelen med det dere tenkte om bærekraftig utvikling fra før?
 • Hva visste dere om bærekraftig utvikling fra før?
 • Hva tenker dere er kjennetegnene på et bærekraftig samfunn?
 • Hvor langt er vi fra et bærekraftig samfunn her i Norge?
 • Hva tenker dere om de tre delene av bærekraftig utvikling?
 • Hvor har dere hørt om bærekraftig utvikling tidligere?
 • Hva tenker dere er de største hindringene for en bærekraftig utvikling?

5. Film: Oppdrag Bærekraft

Se filmen «Oppdrag Bærekraft – en film om verdens viktigste kunde» (5,5 min).

En animasjonsfilm om utfordringer i verden og vår rolle som forbruker.

6. Diskuter

 • Hva tenker dere om filmen dere nettopp så?
 • Var det noe dere reagerte på, eller dere var uenig i?
 • Hva tenker dere er den største utfordringen vi må ta tak i for å få til en bærekraftig utvikling?
 • Hva tenker dere er de største hindringene for en bærekraftig utvikling?
 • Hvordan kan vi som enkeltmennesker bidra til en bærekraftig utvikling?
 • Hvor bærekraftig er dere/skolen/lokalsamfunnet? 
 • Har vi et etisk ansvar for forbruket vårt? Hvorfor, hvorfor ikke?

7. Quiz om bærekraftig utvikling

Ta Kahoot-quiz om FN, FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling.

 • Trykk på lenken til Kahoot-quizen og vis den på tavlen slik at alle kan se

Kompetansemål

Kompetansemål for "Hva er bærekraftig utvikling?"

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling 

Geografi 

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF: 

 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
 • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur 
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda 
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

 • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv 
 • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling   

Kompetansemål etter Vg1/Vg2: 

 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 
Norsk 

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

Kompetansemål: 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner (Vg1 SF) 
 • bruke fagkunnskap og presist fagspråk i utforskende samtaler, diskusjoner og muntlige presentasjoner om norskfaglige emner (Vg3 SF) 


 

Andre oppgaver

Oppgaven kan kombineres med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Abonner på nyhetsbrev: