[[suggestion]]
FN-dagen i skolen
FN-dagen i skolen

 

 

TV-sending på FN-dagen

FN-dagen mandag 24. oktober 2022 hadde FN-sambandet gleden av å invitere til en digital markering i samarbeid med Elevkanalen. Skoleklasser fra mellomtrinnet til videregående skoler får i dette programmet møte interessante gjester som på ulike vis diskuterer temaet «Trenger vi FN?»

FN-dagen LIVE 2022
FN-dagen LIVE 2022 finnes også i tegnspråktolket versjon. 
FN-dagen LIVE 2022 – tegnspråktolket

Undervisningsressurser til FN-dagen

Barnehage

Interaktive nettsider om FN-filuren

For de yngste har vi vår interaktive nettside der man følger FN-Filuren. Siden inneholder læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling, klimaendringer og konflikter tilpasset de minste barna.  

Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene. I bøkene møter barna bærekraftsmålene igjennom både skjønnlitteratur og fagtekster, og legger til rette for interessante diskusjoner om ulike temaer. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år. Noen av bøkene egner seg også for barnehagebarn. 

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Vi har utviklet et helt nytt og eget undervisningsopplegg som direkte adresserer spørsmålet «Trenger vi FN?» Opplegget inneholder to ulike og frittstående diskusjonsoppgaver og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Den første oppgaven passer for elevgrupper som ikke har kjennskap til FN eller internasjonal politikk. Den andre oppgaven krever en viss forkunnskap om FN, internasjonal politikk, eller en elevgruppe som kan jobbe deduktivt med en problemstilling. 

Fargelegge flagg

Skriv ut FN-flagg, fargelegg og pynt barnehagen deres med FN-flagget! 

FN-flagg til fargelegging ( pdf - 304,62 kB )

 

Barneskole

1.-4. trinn

Interaktive nettsider om FN-filuren

For de yngste har vi vår interaktive nettside der man følger FN-Filuren. Siden inneholder læringsaktiviteter om bærekraftig utvikling, klimaendringer og konflikter tilpasset de minste barna.  

Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene. I bøkene møter barna bærekraftsmålene igjennom både skjønnlitteratur og fagtekster, og legger til rette for interessante diskusjoner om ulike temaer. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år.

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Vi har utviklet et helt nytt og eget undervisningsopplegg som direkte adresserer spørsmålet «Trenger vi FN?» Opplegget inneholder to ulike og frittstående diskusjonsoppgaver og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Den første oppgaven passer for elevgrupper som ikke har kjennskap til FN eller internasjonal politikk. Den andre oppgaven krever en viss forkunnskap om FN, internasjonal politikk, eller en elevgruppe som kan jobbe deduktivt med en problemstilling. 

Appell

Å holde appeller er en fin måte å markere FN-dagen på. Dette kan bli gjort av både elever og lærer. Når det nærmer seg FN-dagen, vil det komme et forslag til appell skolen kan bruke her.

 

Fargelegge flagg

Skriv ut, fargelegg og pynt klasserommet deres med FN-flagget.

FN-flagg til fargelegging ( pdf - 304,62 kB )

 

5.-7. trinn

TV-sending på FN-dagen 

FN-sambandet har en sending med spennende gjester kl. 10:00-10:30 mandag 24. oktober. Sendingen strømmes på FN-sambandets YouTubekanal, FN-sambandets Facebookside, og hos Elevkanalen.

Landkonflikt

I dette undervisningsopplegget skal elevene først sette seg inn i en konflikt mellom to parter, for deretter å forsøke å finne løsning på konflikten. De to partene i konflikten er de fiktive landene Svava og Vaso. Elevene får bruke hele seg og øve på både muntlige ferdigheter, lytting og samarbeid.

Barns rettigheter: Atiyas historie

I dette undervisningsopplegget møter elevene Atiya som en syrisk flyktning. Elevene blir kjent med hvordan det oppleves å være en flyktning, og hører om menneskerettigheter generelt og om barns rettigheter spesielt. 

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Vi har utviklet et helt nytt og eget undervisningsopplegg som direkte adresserer spørsmålet «Trenger vi FN?» Opplegget inneholder to ulike og frittstående diskusjonsoppgaver og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Den første oppgaven passer for elevgrupper som ikke har kjennskap til FN eller internasjonal politikk. Den andre oppgaven krever en viss forkunnskap om FN, internasjonal politikk, eller en elevgruppe som kan jobbe deduktivt med en problemstilling. 

Appell

Å holde appeller er en fin måte å markere FN-dagen på. Dette kan bli gjort av både elever og lærer. Når det nærmer seg FN-dagen, vil det komme et forslag til appell skolen kan bruke her. 

 

Ungdomsskole

TV-sending på FN-dagen 

FN-sambandet har en sending med spennende gjester kl. 10:00-10:30 mandag 24. oktober. Sendingen strømmes på FN-sambandets YouTubekanal, FN-sambandets Facebookside, og hos Elevkanalen.

Temaartikler som utgangspunkt for diskusjon

FN.no har en rekke interessante artikler om FN-relaterte temaer som kan brukes som utgangspunkt for diskusjon rundt spørsmålet «Trenger vi FN?»

Appell

Å holde appell er en fin måte å markere FN-dagen på. Dette kan bli gjort av både elever og lærer. Når det nærmer seg FN-dagen, vil det komme et forslag til appell skolen kan bruke her. 

 

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?»

Vi har utviklet et helt nytt og eget undervisningsopplegg som direkte adresserer spørsmålet «Trenger vi FN?» Opplegget inneholder to ulike og frittstående diskusjonsoppgaver og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Den første oppgaven passer for elevgrupper som ikke har kjennskap til FN eller internasjonal politikk. Den andre oppgaven krever en viss forkunnskap om FN, internasjonal politikk, eller en elevgruppe som kan jobbe deduktivt med en problemstilling. 

Videregående skole

FN-dagen live

FN-sambandet har en sending med spennende gjester kl. 10:00-10:30 mandag 24. oktober. Sendingen strømmes på FN-sambandets Youtubekanal, FN-sambandets Facebookside, og hos Elevkanalen.

Temaartikler som utgangspunkt for diskusjon

FN.no har en rekke interessante artikler om FN-relaterte temaer som kan brukes som utgangspunkt for diskusjon rundt spørsmålet «Trenger vi FN?»

Appell

Å holde appell er en fin måte å markere FN-dagen på. Dette kan bli gjort av både elever og lærer. Når det nærmer seg FN-dagen, vil det komme et forslag til appell skolen kan bruke her. 

 

Undervisningsopplegget «Trenger vi FN?» 

Vi har utviklet et helt nytt og eget undervisningsopplegg som direkte adresserer spørsmålet «Trenger vi FN?» Opplegget inneholder to ulike og frittstående diskusjonsoppgaver og kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Den første oppgaven passer for elevgrupper som ikke har kjennskap til FN eller internasjonal politikk. Den andre oppgaven krever en viss forkunnskap om FN, internasjonal politikk, eller en elevgruppe som kan jobbe deduktivt med en problemstilling. 

Ressurser for alle på FN-dagen

Mange skoler markerer FN-dagen med en felles markering for hele skolen, og følger opp med undervisning i hver enkelt klasse etterpå. Dette kan være med på å skape en god ramme for markeringen av dagen. Flere eksempler på aktiviteter som kan sette stemningen på FN-dagen uavhengig klassetrinn kan være:

  • Å heise FN-flagget. Elever på alle klassetrinn kan samles for å heise FN-flagget.
  • Appell. Les vedlagte appeller i forbindelse med flaggheising, og gjør gjerne lokale tilpasninger.
  • Fokus på skolens engasjement. Fortell om internasjonale prosjekter skolen har jobbet med i det siste. Trekk gjerne frem arbeid elevene selv har gjort.
  • Sang. Syng en sang dere mener passer for dagen, eventuelt la en elevgruppe framføre en sang.

Andre ressurser

Du finner flere filmer på vår Youtubekanal FN-sambandet

Sammenhengen mellom klima og konflikter
Å beskytte sivile i krig
Hva er FN?

For spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt med

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver +47 992 37 491

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver Øst +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: