[[suggestion]]
FN-dagen i skolen
FN-dagen i skolen

 

 

FN fyller 75 år og dere kan bli med på feiringen!

Klikk her for å finne påloggingsinformasjon til live Kathooten  

Vi i FN-sambandet inviterer til tre storslagne live Kahoots for mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole over hele landet fredag 23. oktober.

Statsministeren kommer for å konkurrere mot videregåendeklasser, KHK Kronprins Haakon deltar og Markus Bailey er programleder. Flere kjendiser vil dukke opp i løpet av dagen.

Hver sending varer i 30 minutter og er faglig tilpasset de tre ulike skoleslagene hvor skoleklasser konkurrerer mot jevnaldrende elever.

 

Meld din klasse på LiveKahoot om FN og verden den 23.oktober kl 09.00 -  mellomtrinnet

Meld din klasse på LiveKahoot om FN og verden den 23.oktober kl 10.30 - ungdomsskole

Meld din klasse på LiveKahoot om FN og verden den 23.oktober kl 12.15 - videregående skole

Barneskole

5-7 trinn

Meld din klasse på LiveKahoot om FN og verden den 23.oktober kl 09.00 -  mellomtrinnet

Tips til flere opplegg

Oppgave om menneskerettigheter : Den forsvunne journalist. I denne oppgaven vil elevene lære hva menneskerettighetene er og at de er universelle. De vil arbeide med artiklene i menneskerettighetserklæringen og lære hva ytringsfrihet er.

Naturmangfold og miljø: Min lille bok om insekter.  Opplegget består av ulike oppgaver, hvor elevene får kunnskap om insekter, naturmangfold og FN, i tillegg til å oppsøke andre kilder for å finne mer informasjon om tematikken.

Dere kan også fordype der i en eller flere bøker i Bærekraftsbiblioteket. Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år.  

Film, samtale og quiz om bærekraft . I dette undervisningsopplegget kan du introdusere elevene for bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. 

1-4 trinn

For de yngste har vi vår interaktive nettside, FN-filuren, som inneholder tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig ressursutnytting, klimaendringer og konflikter tilpasset 1. - 4. trinn. Læringsaktivitetene gir elevene trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, og vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv. 

Dere kan også fordype der i en eller flere bøker i Bærekraftsbiblioteket. Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år.  

 

FN-flagg til fargelegging ( pdf - 304,62 kB )

 

Ungdomsskole / VGS

Meld din klasse på LiveKahoot om FN og verden den 23.oktober kl 10.30 - ungdomsskole

Meld din klasse på LiveKahoot om FN og verden den 23.oktober kl 12.15 - videregående skole

I forbindelse med at FN er 75 år, ønsker organisasjonen å komme i kontakt med stemmer fra hele verden. I spørreundersøkelsen  "Fortell hva du mener, skap din framtid" får elevene (og lærerne) anledning til å fortelle hva de vil FN skal prioritere framover.  Vi har laget et undervisningsopplegg som kombinerer denne spørreundersøkelsen med refleksjonsoppgaver rundt verdens utfordringer.  

 

Menneskerettigheter og demokrati. Vi har også et undervisningsopplegget tydeliggjør hvordan menneskerettighetene og demokrati utfyller og forsterker hverandre. Opplegget passer til både ungdomsskole og videregående, og passer godt i forbindelse med FN-dagen.

 

Ressurser for alle på FN-dagen

Mange skoler starter dagen med en felles markering for hele skolen, og følger opp med undervisning i hver enkelt klasse etterpå. Dette kan være med på å skape en god ramme for markeringen av dagen.

Her er eksempler på aktiviteter som kan sette stemningen på FN-dagen, uansett klassetrinn:

  • Heise FN-flagget. Elever på alle klassetrinn kan samles for å heise FN-flagget.
  • Appell. Les vedlagte appell i forbindelse med flaggheising, gjør gjerne lokale tilpasninger.
  • Skolens engasjement. Fortell om internasjonale prosjekter skolen har jobbet med i det siste. Trekk gjerne frem arbeid elevene selv har gjort.
  • Sang. Syng en sang dere mener passer for dagen, eventuelt la en elevgruppe framføre en sang.

Jobb med FN i klasserommet og bruk:

For spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt med

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19

Abonner på nyhetsbrev: