[[suggestion]]
FN-dagen i skolen
FN-dagen i skolen

 

 

Her kan du se hvordan vi valgte å markere FN-dagen i 2021.

FN-dagen 2021 ble en storslått feiring sammen med TV 2 Elevkanalen og FN-sambandet!

FN-dagen live- demokrati og ytringsfrihet, hva innebærer det?

Mandag 25. oktober kl. 10:00 - 10:30 inviterte vi gjester fra norsk samfunns- og kulturliv for en spennende samtale om FN, demokrati og ytringsfrihet. FN-sambandets Linn Enger Leigland og TV 2 Elevkanalens Johannes Slettedal ledet feiringen. 

Sendingen er nå strømmet ferdig, men du kan se hele sendingen her, og på FN-sambandets Youtubekanal og hos Elevkanalen.

Gjester i sendingen er journalist Kadafi Zaman, skuespiller Jenny Evensen, Adele Mestad fra Norges institusjon for menneskerettigheter og forfatter og aktivist Sunniva Roligheten. Skoleelever forteller om sine erfaringer med å heve stemmen i det offentlige rom. Vi har også med oss en avistegner som snakker om hvordan avistegninger kan være viktig for ytringsfriheten.

Sendingen passer fra 5. klasse og oppover, og er åpen for alle.

Undervisningsopplegg som passer til FN-dagen:

Barneskole

1.-4. trinn

Interaktive nettsider

For de yngste har vi vår interaktive nettside der man følger FN-Filuren. Siden inneholder tverrfaglige læringsaktiviteter om bærekraftig ressursutnytting, klimaendringer og konflikter tilpasset 1. - 4. trinn. Læringsaktivitetene gir elevene trening i å være nysgjerrige og aktivt kunnskapssøkende, forstå sammenhenger i samfunnet, og vurdere kunnskap, hendelser og fenomen fra ulike perspektiv. 

Bærekraftsbiblioteket

Dere kan også fordype dere i Bærekraftsbibliotektet. Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år.  

Appell

Vi foreslår også at en elev eller en lærer kan holde en appell for å markere FN-dagen.

 

Fargelegge flagg

Her kan dere også skrive ut FN-flagget som man kan fargelegge. 

FN-flagg til fargelegging ( pdf - 304,62 kB )

 

5.-7. trinn

FN-dagen live

FN-sambandet har livesending med spennende gjester fra kl. 10.00 mandag 25. oktober. Sendingen strømmes på FN-sambandets Youtubekanal, FN-sambandets Facebookside, og hos Elevkanalen.

Den forsvunnede journalist

I denne oppgaven vil elevene lære hva menneskerettighetene er og at de er universelle. De vil arbeide med artiklene i menneskerettighetserklæringen og lære hva ytringsfrihet er. Tegneserien gir god visuell støtte i arbeidet og de får øve på både skriftlige og muntlige ferdigheter.

Landkonflikt

I dette undervisningsopplegget skal elevene først sette seg inn i en konflikt mellom to parter, for deretter å forsøke å finne løsning på konflikten. De to partene i konflikten er de fiktive landene Svava og Vaso. Elevene får bruke hele seg og øve på både muntlige ferdigheter, lytting og samarbeid.

Appell

Vi foreslår også at en elev eller en lærer kan holde en appell for å markere FN-dagen.

 

Ungdomsskole

FN-dagen live

FN-sambandet har livesending med spennende gjester fra kl. 10.00 mandag 25. oktober. Sendingen strømmes på FN-sambandets Youtubekanal, FN-sambandets Facebookside, og hos Elevkanalen.

Temaartikler om demokrati som utgangspunkt for diskusjon

FN.no har en rekke interessante artikler om demokrati og utvikling.

Oppgave om menneskerettigheter og demokrati

Dette undervisningsopplegget inneholder oppgaver som tydeliggjør hvordan menneskerettighetene og demokrati utfyller og forsterker hverandre.

Appell

Vi foreslår også at en elev eller en lærer kan holde en appell for å markere FN-dagen.

 

Videregående skole

FN-dagen live

FN-sambandet har livesending med spennende gjester fra kl. 10.00 mandag 25. oktober. Sendingen strømmes på FN-sambandets Youtubekanal, FN-sambandets Facebookside, og hos Elevkanalen.

Temaartikler om demokrati som utgangspunkt for diskusjon

FN.no har en rekke interessante artikler om demokrati og utvikling.

Oppgave om konflikter og menneskerettigheter

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om menneskerettigheter og konflikter. Opplegget er delt i tre deler. Delene kan jobbes med som et helhetlig totimers opplegg, eller enkeltvis.

Appell

Vi foreslår også at en elev eller en lærer kan holde en appell for å markere FN-dagen.

 

Ressurser for alle på FN-dagen

Mange skoler starter dagen med en felles markering for hele skolen, og følger opp med undervisning i hver enkelt klasse etterpå. Dette kan være med på å skape en god ramme for markeringen av dagen.

Her er eksempler på aktiviteter som kan sette stemningen på FN-dagen, uansett klassetrinn:

  • Heise FN-flagget. Elever på alle klassetrinn kan samles for å heise FN-flagget.
  • Appell. Les vedlagte appell i forbindelse med flaggheising, gjør gjerne lokale tilpasninger.
  • Skolens engasjement. Fortell om internasjonale prosjekter skolen har jobbet med i det siste. Trekk gjerne frem arbeid elevene selv har gjort.
  • Sang. Syng en sang dere mener passer for dagen, eventuelt la en elevgruppe framføre en sang.

Våre nyeste filmer

Hva er FN?
FNs bærekraftsmål - Hvordan vil vi ha det i framtiden?
Sammenhengen mellom klima og konflikter
Å beskytte sivile i krig

Du finner flere filmer på vår Youtubekanal FN-sambandet

Jobb med FN i klasserommet og bruk:

For spørsmål eller tilbakemeldinger ta kontakt med

Ida Berge

Rådgiver +47 996 31 597
Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver +47 992 37 491

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver Øst +47 22 86 84 07

Abonner på nyhetsbrev: