[[suggestion]]
Trenger vi FN?
Trenger vi FN?
Den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (t.v.) sitt engasjement for klima har inspirert mange over hele verden til å bli aktive medborgere i kampen for å løse den globale klimakrisen. Her deltar hun i FridaysForFuture-protesten utenfor FNs hovedkvarter i New York 30. august 2019. Foto: UN Photo/Manuel Elias.
Fag:
Historie, KRLE / Religion og etikk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
Tema:
Tidsbruk:
Varierende

Lærerveiledning

Trenger vi egentlig FN? I løpet av krigen i Ukraina har flere pekt på at FN er handlingslammet og at organisasjonens storhetstid kanskje er forbi. Andre har pekt på at man nå trenger FN mer enn noen gang før. Er Sikkerhetsrådet i stand til å ivareta internasjonal fred og sikkerhet? I dette undervisningsopplegget vil elevene utforske disse problemstillingene i to ulike diskusjonsoppgaver. Oppgavene er frittstående og kan gjennomføres uavhengig av hverandre.

Den første diskusjonsoppgaven "Hvordan kan man løse en krangel?" passer for elevgrupper som ikke har kjennskap til FN eller internasjonal politikk. Aktiviteten gir mulighet til å introdusere disse emnene med utgangspunkt i personlig erfaring. Diskusjonsoppgaven tar utgangspunkt i at alle elevene har en læringspartner, eller at de kan sitte sammen med noen i par/liten gruppe. 

Den andre diskusjonsoppgaven "Tankeeksperiment: en verden uten FN?" krever en viss forkunnskap om FN, internasjonal politikk, eller en elevgruppe som kan jobbe deduktivt med en problemstilling. Denne aktiviteten vil også passe bra til elevgrupper som har jobbet med FN-relaterte temaer tidligere. Eksempelvis menneskerettigheter eller global oppvarming, da kan man tenke kontrafaktisk om det emnet og bygge forståelse for FN ved å bruke eksisterende «knagger». 

1) Hvordan kan man løse en krangel? 

 1. La elevene reflektere rundt, eller diskutere med hverandre, følgende tre punkter:
 • Hvordan starter en krangel? 
 • Hvordan kan man stoppe å krangle? 
 • Er krangler forskjellige dersom man krangler med venn, sammenlignet med å krangle med en du ikke kjenner eller ikke liker så godt? 

Velg ut noen til å dele hva de tenker rundt disse tre punktene. Etterstreb å få frem en bredde av meninger og eksempler. Man kan også dele opp punktene og snakke om dem en etter en.  

2. La elevene komme med eksempler på land som krangler med hverandre. 

 • Her kan det bli behov for at du beskriver hvordan, og hvorfor, krangler mellom land oppstår. Her kan eksemplene være konflikter om hvor landegrenser skal gå, hvem som eier vannet i bakken, eller at et land ikke liker hvordan et annet land behandler sine innbyggere. Krig kan også nevnes som den ytterste konsekvensen av at land er uenige.  

3. La elevene diskutere hvordan land burde finne ut av kranglene sine uten at det blir krig. 

 • Et tips her kan være å la elevene være en slags verdensregjering og få lov til å “styre verden”. “Hvis du styrte verden, hvordan ville du ha stoppet land fra å krangle så mye at det ble krig?” 
 • Elevene deler sine forslag til hvordan unngå krig. I oppsummeringen bør du trekke frem elevenes refleksjoner, og forklare hvordan FN løser disse oppgavene.  
 • Forslag til mulige momenter og aktuelle ressurser: 
  • En av de viktigste oppgavene til Sikkerhetsrådet er  å skape og ivareta fred.
  • Menneskerettighetserklæringen som et sett med felles verdier. 
  • Arbeid med å stoppe klimaendringene, og å skape en bærekraftig verden som er bra for alle.  
  • Bruk gjerne dette videoklippet som en sammenfattende avslutning og forklaring på hva FN er: 
 • Denne diskusjonen kan gjerne brukes som grunnlag for å lage klasseregler for krangel (en lokal regelstyrt verdensorden), eller la elevene lage plakater med sine forslag til hvordan en kan løse krangler og/eller hindre krig mellom land. Man kan også trekke inn tegning istedenfor diskusjon på punktene hvor det legges opp til diskusjon med en læringspartner.  

 

2) Tankeeksperiment: en verden uten FN?

Be elevene se for seg en verden hvor klimakrisen* skal bekjempes uten FN til å koordinere samarbeid og gi forslag til løsninger. FN er en organisasjon som er involvert i å hjelpe mennesker som deg og meg om kriser skal oppstå. Samtidig er FN avhengig av støtte fra medlemslandene til å bidra inn, og hvis medlemslandene ikke bidrar, så kan ikke FN gjøre jobben sin.  

*Man kan også bytte ut tema med emner som: fattigdomsbekjempelse, fremming av demokrati & menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, eller fredsarbeid.  

 1. Velg først en sak som FN jobber med, og introduser denne til klassen. Dette kan løses ved å lage et tankekart på tavlen, eller å la elevene raskt undersøke hva det går ut på og forklare til hverandre eller i plenum. Se forslag til aktuelle ressurser som elevene kan bruke under overskriften "Ressurser" nederst på denne siden.
   
 2. Si til elevene at de nå skal se for seg en verden hvor FN ikke eksisterer, og be dem reflektere rundt følgende punkter: 
  - Hva hadde man mistet? 
  - Hva hadde blitt bedre? 
  - Hva måtte man ha gjort annerledes? 
  - Hvilke utfordringer ville man fått isteden? 
  - Hvordan ville samspillet mellom små og store land endret seg? 
   
 3. La elevene diskutere punktene i oppgave 2 i grupper. I den påfølgende diskusjonen og avslutningen av tankeeksperimentet, er det viktig at du som lærer trekker linjer mellom FNs arbeid med verdens stater for å sikre fred, utvikling og en verden vi kan leve i, til elevenes refleksjoner fra punkt 2. 
   
 4. Bruk gjerne disse to videoklippene som sammenfattende avslutninger av FNs viktige og uvurderlige betydning:

 

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

Ressurser

For spørsmål, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver Øst +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: