[[suggestion]]
Bli UNESCO-skole!
Bli UNESCO-skole!

Foto: Nic Rosenau / Unsplash

 

UNESCOs skolenettverk

UNESCOs skolenettverk (internasjonalt kalt Associated Schools Network, eller ASPnet) består i dag av mer enn 12 000 skoler i 182 land. Skolenettverket ble grunnlagt i 1953 for at engasjerte skoler og utdanningsinstitusjoner skulle finne sammen. Sentralt i UNESCO ligger tanken om at fred ikke bare skapes av politiske avtaler, men at dette oppstår gjennom samarbeid og solidaritet. Derfor står arbeid med barn og ungdom helt sentralt. I UNESCOs skolenettverk jobber skolene for fred og ikkevold, likestilling, interkulturell forståelse, mangfold og internasjonal solidaritet Gjennom globalt samarbeid for bærekraftig utvikling og god utdanning, styrker man skolenes arbeid i å skape elever med handlingskompetanse til å lage en bedre og mer fredelig verden.

UNESCOs skolenettverk har tre prioriteringer som i stor grad sammenfaller med verdiene i Fagfornyelsen:

 • utdanning for bærekraftig utvikling
 • globalt medborgerskap
 • interkulturell læring og kulturarv

Se også: Årlig lærerkonferanse for UNESCO-skoler →

Hvorfor bli UNESCO-skole?

Å være UNESCO-skole i Norge innebærer dette:

 • Mulighet for kontakt med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt
 • Et årlig nasjonalt seminar for lærere og skoleledere på et verdensarvsted i Norge
 • Et årlig regionalt seminar for lærere og skoleledere
 • Faglig påfyll, idéer og ressurser
 • Tilbud om å delta i aktiviteter i regi av UNESCO
 • Kompetanseheving i form av kurs for lærere i undervisning for bærekraftig utvikling
 • Tilbud om besøk fra FN-sambandet

Å være medlemsskole er et gratis tilbud. Ved å bli medlem forplikter skolen seg til å jobbe etter UNESCOs verdier, og man oppfordres til å feire sentrale FN-dager. En gang i året leverer skolen inn en kort rapport til nasjonal koordinator der man dokumenterer skolens arbeid innenfor relevante temaer siste skoleår.

Hvordan bli UNESCO-skole?

For å søke om å bli UNESCO-skole kan skolen ta kontakt med nettverkets nasjonale koordinator, Stian Olsen (se kontaktinformasjon nederst på siden). Den nasjonale koordinatoren mottar søknaden, og gir en midlertidig godkjennelse. Skolen ansees da av FN-sambandet som en UNESCO-skole. Koordinatoren videresender deretter søknaden til UNESCOs hovedkontor i Paris, hvor den blir endelig godkjent. Skolen får da en offisiell UNESCO-status.

Nasjonale koordinatorer i 182 land er ansvarlige for sine respektive nettverk. De holder kontakt med hverandre, og kan bidra til å finne vennskapsskoler i andre land, om ønskelig. Koordinatorene vil også videreformidle interessante globale prosjekter og kampanjer som medlemsskolene kan velge å delta på.

Nettverket samarbeider også med UNESCOs regionale kontorer, UNESCO Chairs (samarbeid mellom høyere utdanninger), Geoparker, Biosfæreområder, Kulturarv for å styrke nasjonalkoordinators og medlemsskolenes arbeid.

Medlemsskoler i Norge

Her er oversikt over skoler i Norge som har fått godkjent sin UNESCO-søknad av UNESCO i Paris. I tillegg kommer alle skolene som har fått midlertidig godkjennelse av nasjonal koordinator.  

 

 • Rimestadvegen 287, 4346 Bryne

  Tlf: 99 04 68 66

  Kontaktperson: Kathrine Eide Haugland

  kathrine@hauglandgardsbarnehage.no

  Besøk skolens hjemmeside her

 • Såheimsveien 22, 3660 Rjukan

  Tlf: 35 91 99 00

  Kontaktperson Kjersti Lindtvedt

  kjersti.lindtvedt@t-fk.no

  Besøk skolens hjemmeside her

 • Vestbygata 61, 2003 Lillestrøm

  Tlf: 63 89 17 00

  Kontaktperson: Judith Bolstad Siem

  judith.bolstad.siem@skedsmo.vgs.no

  Besøk skolens hjemmeside her

Lurer du på noe? Ta kontakt

Hanne Hellvik

Hanne Hellvik

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 416 36 383

Elin Tungesvik Dørdal

Rådgiver (Agder, Vestfold og Telemark) +47 990 45 588
Stian Olsen

Stian Olsen

Regionleder Øst +47 415 26 223

Abonner på nyhetsbrev: