[[suggestion]]
Bli UNESCO-skole!
Bli UNESCO-skole!

Foto: Nic Rosenau / Unsplash

 

UNESCOs skolenettverk

UNESCOs skolenettverk (internasjonalt kalt Associated Schools Network, eller ASPnet) består i dag av mer enn 12 000 skoler i 182 land. Skolenettverket ble grunnlagt i 1953 for at engasjerte skoler og utdanningsinstitusjoner skulle finne sammen. Sentralt i UNESCO ligger tanken om at fred ikke bare skapes av politiske avtaler, men at dette oppstår gjennom samarbeid og solidaritet. Derfor står arbeid med barn og ungdom helt sentralt. I UNESCOs skolenettverk jobber skolene for fred og ikkevold, likestilling, interkulturell forståelse, mangfold og internasjonal solidaritet Gjennom globalt samarbeid for bærekraftig utvikling og god utdanning, styrker man skolenes arbeid i å skape elever med handlingskompetanse til å lage en bedre og mer fredelig verden.

UNESCOs skolenettverk har tre prioriteringer som i stor grad sammenfaller med verdiene i Fagfornyelsen:

 • utdanning for bærekraftig utvikling
 • globalt medborgerskap
 • interkulturell læring og kulturarv

Se også: Årlig lærerkonferanse for UNESCO-skoler →

Hvorfor bli UNESCO-skole?

Å være UNESCO-skole i Norge innebærer dette:

 • Mulighet for kontakt med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt
 • Et årlig nasjonalt seminar for lærere og skoleledere på et verdensarvsted i Norge
 • Et årlig regionalt seminar for lærere og skoleledere
 • Faglig påfyll, idéer og ressurser
 • Tilbud om å delta i aktiviteter i regi av UNESCO
 • Kompetanseheving i form av kurs for lærere i undervisning for bærekraftig utvikling
 • Tilbud om besøk fra FN-sambandet

Å være medlemsskole er et gratis tilbud. Ved å bli medlem forplikter skolen seg til å jobbe etter UNESCOs verdier, og man oppfordres til å feire sentrale FN-dager. En gang i året leverer skolen inn en kort rapport til nasjonal koordinator der man dokumenterer skolens arbeid innenfor relevante temaer siste skoleår.

Hvordan bli UNESCO-skole?

For å søke om å bli UNESCO-skole fyller skolen ut dette skjemaet. Den nasjonale koordinatoren mottar søknaden, og gir en midlertidig godkjennelse. Skolen ansees da av FN-sambandet som UNESCO-skole. Koordinatoren videresender deretter søknaden til UNESCOs hovedkontor i Paris, hvor den blir endelig godkjent. Skolen får da en offisiell UNESCO-status.

Skolen kan også ta kontakt med nettverkets nasjonale koordinator, Gunvor Andresen, for spørsmål (se kontaktinformasjon nederst).

Nasjonale koordinatorer i 182 land er ansvarlige for sine respektive nettverk. De holder kontakt med hverandre, og kan bidra til å finne vennskapsskoler i andre land, om ønskelig. Koordinatorene vil også videreformidle interessante globale prosjekter og kampanjer som medlemsskolene kan velge å delta på.

Nettverket samarbeider med UNESCOs regionale kontorer, UNESCO Chairs (samarbeid mellom høyere utdanninger), Geoparker, Biosfæreområder, Kulturarv for å styrke nasjonalkoordinators og medlemsskolenes arbeid.

Medlemsskoler i Norge

Her er oversikt over skoler i Norge som har fått godkjent sin UNESCO-søknad av UNESCO i Paris. I tillegg kommer alle skolene som har fått midlertidig godkjennelse av nasjonal koordinator.  

 

 • Rimestadvegen 287, 4346 Bryne

  Tlf: 99 04 68 66

  Kontaktperson: Kathrine Eide Haugland

  kathrine@hauglandgardsbarnehage.no

  Besøk skolens hjemmeside her

 • Såheimsveien 22, 3660 Rjukan

  Tlf: 35 91 99 00

  Kontaktperson Kjersti Lindtvedt

  kjersti.lindtvedt@t-fk.no

  Besøk skolens hjemmeside her

 • Vestbygata 61, 2003 Lillestrøm

  Tlf: 63 89 17 00

  Kontaktperson: Judith Bolstad Siem

  judith.bolstad.siem@skedsmo.vgs.no

  Besøk skolens hjemmeside her

Lurer du på noe? Ta kontakt

Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest +47 404 12 224

Abonner på nyhetsbrev: