[[suggestion]]
Arbeidslivsnytt - mai 2023

Viktig for deg, viktig for meg: Den internasjonale arbeidskonferansen gjennom tidene

Mange av de rettighetene vi har i arbeidslivet, og kanskje tar for gitt, kommer fra den årlige ILO-konferansen, der regjeringer deltar på lik linje med arbeidsgivere og fagforeninger.

Les mer på fn.no →

Fersk rapport

 «Polykriser» har forverret det globale sysselsettingsskillet
Internasjonalt samarbeid for å styrke arbeidsplasser og sosial beskyttelse kan bidra til en snuoperasjon når det gjelder økende forskjeller mellom høy- og lavinntektsland. 

Les mer på fn.no →

Nytt samarbeid

ILO og EU-kommisjonen slår seg sammen for å forske på jobbskaping og sosial rettferdighet
ILO og EU-kommisjonens felles forskningssenter (JRC) satser på ny forskning innenfor makro- og investeringspolitikk som kan skape flere og bedre jobber, og bane veien for sosial rettferdighet.

Les mer på ilo.org →

ILO rundt om i verden

Irak vil bygge et trygdesystem for å beskytte arbeidere
Iraks parlament har stemt frem et nytt trygdelovverk, som innfører vidtrekkende reformer av trygdesystemet for arbeidstakere i privat sektor.
 
Les mer på ilo.org→

Syria: ILO skaper infrastrukturjobber i Aleppo
Et nytt ILO-prosjekt skaper anstendig arbeid for lokalsamfunnet rammet av jordskjelvene i Aleppo, samtidig som det gjenoppbygger infrastruktur i skadede nabolag.
 
Les mer på ilo.org →

De siste ratifikasjonene

Norge skal ratifisere ILO-konvensjon nr. 190!
Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte i mars et forslag om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 – som handler om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet – og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering til høring. Disse forslagene ble diskutert og vedtatt på Stortinget 1. juni.

Les mer på stortinget.no→

Former en mer rettferdig framtid for arbeidstakere

I debatten om framtidas arbeidsliv i Europa løftet Unios nestleder Silje Naustvik kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet. Det dreier seg om et stort problem sa hun til den europeiske fagorganisasjonskongressen.

Les mer på unio.no→

Det skal være nulltoleranse for trakassering på jobb

4 prosent har opplevd seksuell trakassering i en jobbsituasjon de siste 12 månedene. NHO har vært med å utvikle en veileder med seks tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Les mer på nho.no→

Pride-måneden

Hvor viktig er de skeives kamp mot diskriminering for at verden skal oppnå FNs bærekraftsmål innen 2030?

Seksuelle- og kjønnsminoriteter, LHBT+, er ikke nevnt i bærekraftsmålene. Likevel mener FN at å sikre skeives rettigheter er avgjørende for å nå målene.

Les mer på fn.no→

Veien videre for FN-sambandet

Ny strategi vedtatt!

Under årets landsmøte vedtok FN-sambandets medlemmer – som inkluderer en rekke arbeidslivsorganisasjoner – en strategi for perioden 2024-2027, og stemte inn et nytt styre.

Les mer på fn.no→

Om Arbeidslivsnytt

Dette er et nyhetsbrev fra FN-sambandet, les vår personvernerklæring. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement.

Her kan du melde deg på Arbeidslivsnyhetsbrevet.

Redaktør for dette nyhetsbrevet er Ellen Sporstøl.

Har du tips til saker og gjestekommentarer til nyhetsbrevet?

Send oss en e-post merket nyhetsbrev om arbeidsliv.

Vår postadresse:

FN-sambandet

Storgata 33A

0184 Oslo 

Stikkord

  • Arbeidsliv
  • ILO
  • ILO-konvensjon nr. 190
  • LHBT+
  • Menneskerettigheter
  • NHO
  • Unio
  • Vold og trakassering

Abonner på nyhetsbrev: