[[suggestion]]
Arbeidslivsnytt - september 2023

Kjære leser,

Velkommen til september-utgaven av Arbeidslivsnytt!

Etter en spennende ILO-konferanse (ILC) i juni og FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF) i juli, der vi også var til stede sammen med flere parter i arbeidslivet, har anstendig arbeid og sosial rettferdighet også vært i søkelyset i august og september.

Forrige uke samlet verdens ledere seg i New York under FNs generalforsamling (UNGA) for å diskutere fremgang mot bærekraftsmålene. I år spilte fremgang mot bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid en viktig rolle, som førte til en rekke nye initiativer og samarbeid. ILO-sjefen Gilbert Houngbo deltok i flere viktige fora, for å fremheve behovet for å ta tak i ulikheter, og skape anstendige arbeidsplasser. Den politiske erklæringen vedtatt under toppmøtet om bærekraftsmålene fremmer ILOs «Global Accelerator»-initiativ for jobber og sosial beskyttelse for en rettferdig overgang, og anbefaler at flere land støtter dette arbeidet.

Utover det siste fra UNGA, gir vi deg også de ferskeste rapportene, nye ratifikasjoner av ILO-konvensjoner, litt om en ny ILO-kampanje som alle kan slutte seg til, og en ny podkast som handler om hvordan forskning og dialog kan bidra til sosial rettferdighet for alle.

God lesning!

ILO og anstendig arbeid på #UNGA78

Verdensledere lover å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

Ferske forpliktelser vil ta tak i de betydelige lønnsforskjellene rundt om i verden i dag – med initiativer som spenner fra lærlingsprogramfinansiering til å utvide åpenhet rundt lønn.

Les mer på fn.no →

President Biden og president Lula lanserer samarbeid for arbeidstakeres rettigheter

Samarbeidet har som mål å sikre trygge og rettferdige arbeidsforhold, fremme en arbeidersentrert overgang til ren energi, sikre at ny teknologi kommer arbeiderne til gode, og eliminere diskriminering på arbeidsplassen.

Les mer på ILOs sider→

21 millioner euro lovet til ILO-initiativ for anstendig arbeid og sosial beskyttelse

Tyskland, Belgia og Spania har lovet 21 millioner euro til et ILO-koordinert initiativ som tar sikte på å støtte opprettelsen av millioner av anstendige jobber og utvide universell sosial beskyttelse til milliarder av mennesker.

Les mer på ILOs sider →

Norge vil gi nesten én milliard til småbønder og fiskere

Foran tusenvis av tilskuere i Central Park i New York kunngjorde utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim økt støtte til fattige småbønder og fiskere som produserer mat til lokale markeder i det globale sør. Norge øker dermed kjernestøtten til Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) med 50 prosent.

Les mer på regjeringens sider→

Ferske rapporter

Hva må til for å sikre anstendig arbeid for alle?

FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid for alle er det eneste bærekraftsmålet som samler sosiale, økonomiske og miljømessige målsetninger, og har en innvirkning på oppnåelsen av alle de andre målene. En ny ILO-analyse av fremgang på mål 8 finner at mye fortsatt må gjøres, spesielt når det gjelder sosiale og miljømessige spørsmål. Rapporten gir også politiske anbefalinger for å få fart på fremgangen.

Les mer på ilo.org →

Høy risiko for barnearbeid blant urfolksbarn

Utstøting fra utdanning og barnearbeid blant urbefolkningsbarn er et direkte resultat av diskriminasjon og marginalisering av urbefolkningen, ifølge en ny rapport.

Les mer på ILOs sider →

Hold øye med øyehelse på jobben

Rundt 13 millioner mennesker lever med nedsatt synsevne knyttet til yrkene deres, ifølge ILO og Den internasjonale organisasjonen for forebygging av blindhet (IAPB).

Les mer på fn.no →

KI-verktøy vil forbedre, ikke ødelegge jobber

En fersk ILO-rapport ser på effekten av generativ kunstig intelligens på jobbkvantitet- og kvalitet.

Les mer på fn.no →

Kompetanseinvestering kan minske ulikheter

En fersk rapport analyserer kompetansehevingsprogrammer rundt om i verden.

Les mer på fn.no →

De siste ratifikasjonene

I august ble Uganda det 32. landet i verden, og det 8. afrikanske landet, som har ratifisert ILO-konvensjon nr. 190, som handler om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. — Deponeringen av dette instrumentet viser Ugandas forpliktelse til å få slutt på vold og trakassering i arbeidslivet. I jakten på dette målet vedtok Ugandas parlament nylig den endrede sysselsettingsloven for å inkludere bestemmelser i denne konvensjonen, sa Ugandas FN-ambassadør i Genève, Marcel Robert Tibaleka. 

I juni vedtok Stortinget at Norge skal ratifisere denne viktige konvensjonen.

Les mer på ilo.org→

Bli med! Ny ILO-kampanje

ILO lanserer ny global kommunikasjonskampanje for å sikre mindre ulikhet og mer sosial rettferdighet

Den nye kampanjen «This Way to Social Justice» oppfordrer til hastetiltak for å minske ulikheter i arbeidslivet.

Les mer på ilo.org→

Podkast-serie om globale utfordringer og globale løsninger

Jakten på sosial rettferdighet: Hvor viktig er forskning og dialog?

Sosial rettferdighet er en idé som får mye oppmerksomhet i disse dager. Økonomisk vekst og befolkningsvekst fører til at flere leter etter jobber og flere og flere jobber er på jakt etter de beste til å fylle dem. Hvilken rolle kan arbeidsmarkedsforskning og sosial dialog spille for å møte denne utfordringen?

Lær mer på ilo.org→

Om Arbeidslivsnytt

Dette er et nyhetsbrev fra FN-sambandet, les vår personvernerklæring

Her kan du melde deg på Arbeidslivsnyhetsbrevet. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement.

Redaktør for dette nyhetsbrevet er Ellen Sporstøl.

Har du tips til saker og gjestekommentarer til nyhetsbrevet?
Send oss en e-post merket nyhetsbrev om arbeidsliv.

Vår postadresse:
FN-sambandet
Storgata 33A
0184 Oslo

 

Stikkord

  • Arbeidsliv
  • Arbeidslivsnytt
  • IFAD
  • ILO

Abonner på nyhetsbrev: