[[suggestion]]
Bærekraftsmålene: Langt fra bra nok fremgang på likestilling

Det ta opptil 286 år oppnå full likestilling mellom menn og kvinner i alle land, hvis fremgangen fortsetter som i dag. Det er funnet til årets rapport om fremgang på bærekraftsmålene med søkelys på likestilling, lansert av FNs organisasjon for kvinne- og likestillingsspørsmål (UN Women) og FNs avdeling for økonomiske og sosiale saker (UN DESA).

Forskjell mellom kvinner og menn, jenter og gutter har blitt større med en «kaskade» av globale kriser. Vold mot kvinner er fortsatt utbredt, og globale helse-, klima- og humanitære kriser har ytterligere økt risikoen for vold, spesielt for de mest sårbare kvinnene og jentene. Stort sett føler kvinner seg mer usikre enn før pandemien.

Dette betyr at det er det veldig usannsynlig at vi vil nå FNs bærekraftsmål 5 uten å trappe opp investeringer, avslører studien.

Rapporten analyserer likestillingsbildet, på tvers av alle 17 mål, og setter ord på den lange veien framover for å oppnå likestilling. Den understreker hvordan målene er sammenhengende, og den sentrale rollen likestilling spiller for å drive fremgang på tvers av bærekraftsmålene. Kvinner og jenter har en viktig jobb for å lede verden mot utvikling.

Fristen nærmer seg

Agendaen for bærekraftig utvikling – verdens felles arbeidsplan – vedtatt av FNs medlemsland i 2015, satte en 2030-frist for å nå mange mål, sammen.

Dette gjelder, for eksempel, å utrydde fattigdom og sult, gi alle tilgang til anstendig arbeid, bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringer, sikre full likestilling mellom kjønnene, og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet – innen 2030.

I dag har vi mindre enn ti år igjen for å nå fristen. Verden er dessverre langt fra å være i rute.

Midt i de kryssende krisene – koronapandemien, klimakrisen og økende økonomisk og politisk usikkerhet – har fremgang på likestilling ikke bare sviktet oss, men fremgangen har begynt å snu.

Rundt om i verden kan man i dag finne en økende motreaksjon mot kvinners rettigheter, også det vi ofte tenker på som veletablerte friheter og beskyttelser.

Rapporten viser at visse regresjoner i kvinners og jenters liv har blitt langt verre på grunn av kriser de siste årene. Dette har særlig gått ut over fremgang innenfor inntekter, sikkerhet, utdanning og helse.

Mer investering trenges for å snu trenden

 

— Dette er et vippepunkt for kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene.

Sima Bahous, administrerende direktør av UN Women.

Det er avgjørende at vi nå kommer sammen for å investere i kvinner og jenter – for å gjenopprette og akselerere fremgang. Desto lengre tid vi bruker på å snu denne trenden, desto mer vil det koste oss alle.

2022 rapporten viser at samarbeid, partnerskap og investeringer er avgjørende for å sette verden tilbake på rett spor.

Hvor vi gjør det best og verst

Uten rask handling kan rettssystemer som ikke forbyr vold mot kvinner, eller beskytter deres rettigheter i ekteskap og familie, mene at ulikhet og diskriminasjon kommer til å fortsette i generasjoner fremover.

Rapporten advarer om at med dagens fremskritt vil det ta opptil 286 år å lukke hull i rettsvern og fjerne diskriminerende lover. Det er fortsatt færre kvinner i lederstillinger og beslutningstaking enn menn.

Bærekraftsmål 5-sporeren ser på fremdriften på de ni delmålene, men også mål 5s 18 indikatorer og underindikatorer.

Bare 48 prosent av statistikk som kreves for å spore fremgang på bærekraftsmål 5 er i dag tilgjengelig. Dette betyr at kvinner og jenter er på mange måter usynlige.

Til tross for noen forbedringer, data hull er fortsatt en evig utfordring.

Basert på tilgjengelig data:

 • 28 prosent av indikatorene og underindikatorene til bærekraftsmål 5 er veldig langt eller langt fra målet
 • Ca. én av tre er i moderat avstand fra målet
 • En fjerdedeler er nær målet
 • Kun 12 prosent av målene er nådd eller nesten møtt.

Nylige tilbakeslag pågår, spesielt blant kvinner og jenter som lever i skjøre eller konfliktrammede land, og tilbakeslaget mot kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter forverrer utsikter for likestilling.

Årets bærekraftsmål 5-sporer avslører en bekymringsfull trend i feil retning når det gjelder kvinners økonomiske makt. To regioner ser også en nedgang i kvinneandelen i lederstillinger.

I hele verden: På verdensbasis er det mest fremgang på andel av kvinner i nasjonale storting (Mål 5.5.1) og på lovverk som gir lik tilgang til reproduktiv helse, informasjon og utdanning (Mål 5.6.2). Vi har nesten nådd målet. Dessverre gjør vi det meget dårlig vis-a-vis tilgjengelig statistikk om kvinner og jenter (Mål 5.c.1), andel kvinner og jenter som tar informerte beslutninger om reproduktiv helse (Mål 5.6.1), og en bedre kjønnsfordeling av ulønnet hus- og omsorgsarbeid (Mål 5.4.1).

RUNDT OM I VERDEN

 • I Afrika sør for Sahara: I denne delen av Afrika, er det moderat avstand til de fleste mål. I denne delen av verden, som neste alle andre, sliter de mest med tilgjengelig statistikk om kvinner og jenter (Mål 5.c.1), og andel kvinner og jenter som tar informerte beslutninger om reproduktiv helse (Mål 5.6.1). Disse målene er meget langt fra å nåes. Fremgang for å bekjempe partnervold (Mål 5.2.1) og tvangsekteskap (Mål 5.3.1) er også begrenset.
 • I Nord-Afrika og Midtøsten: I denne delen av verden er det mange bærekraftsmål (og delmål) på likestilling uten mye fremgang. De målene som er lengst fra å bli nådd inkluderer overordnede juridiske rammer og offentlig liv (Mål 5.1.1), kampen mot kjønnslemlestelse (Mål 5.3.2) og en bedre kjønnsfordeling av ulønnet hus- og omsorgsarbeid (Mål 5.4.1). Statistikk om kvinner og jenter (Mål 5.c.1), er også meget begrenset.
 • I Sentral- og Sør-Asia: I denne delen av Asia har man også en moderat fremgang på mange mål. To er også veldig langt fra nådd. Dette inkluderer sysselsetting og økonomiske fordeler (Mål 5.1.1) og en bedre kjønnsfordeling av ulønnet hus- og omsorgsarbeid (Mål 5.4.1). Denne delen av verden er best i klassen, derimot, på statistikk om kvinner og jenter (Mål 5.c.1). De har nesten nådd målet på lovverk som gir lik tilgang til reproduktiv helse, informasjon og utdanning (Mål 5.6.2), og de har, allerede, klart å nå målet på kvinner i lokale myndigheter (Mål 5.5.1).
 • I Øst og Sørøst Asia: I denne delen har det skjedd mye fremgang på mange områder, men også altfor lite på andre. De er veldig langt unna å nå målet på en bedre kjønnsfordeling av ulønnet hus- og omsorgsarbeid (Mål 5.4.1), og også tilgang til statistikk om kvinner og jenter (Mål 5.c.1). De nærmer seg, derimot, tre mål: kvinner i lederstillinger (Mål 5.5.2), og de to målene innenfor reproduktiv helse.
 • I Latin-Amerika og Karibia: I denne delen av Amerika, har det vært mye fremgang og de er bare langt fra å nå ett mål: tilgang til statistikk om kvinner og jenter (Mål 5.c.1). De er nær å nå seks mål, til sammen. Dette inkluderer andel av kvinner i nasjonale storting (Mål 5.5.1), kvinner i lederstillinger (Mål 5.5.2), de to målene innenfor reproduktiv helse, mål innenfor ekteskap og familie (Mål 5.1.1) og fremgang på å bekjempe partnervold (Mål 5.2.1)
 • I Oseania (utenom Australia og New Zealand): I denne regionen finnes det meget begrenset statistikk. Årets bærekraftsmål 5-sporer viser at denne delen av verden sliter mest med å bekjempe partnervold (Mål 5.2.1), kvinner i nasjonale storting (Mål 5.5.1). De sliter også med andel kvinner og jenter som tar informerte beslutninger om reproduktiv helse (Mål 5.6.1).
 • I Europa og Nord-Amerika: I denne delen av verden har det vært en del fremgang, men også mye man fortsatt må ta tak i. Dette gjelder spesielt tilgjengelig statistikk. Vi gjør det derimot mye bedre på sysselsetting og økonomiske fordeler (Mål 5.1.1), kvinner i nasjonale storting (Mål 5.5.1), kvinner i lokale myndigheter (Mål 5.5.1), kvinner i lederstillinger (Mål 5.5.2), og andel kvinner og jenter som tar informerte beslutninger om reproduktiv helse (Mål 5.6.1). Disse målene har vi nesten nådd. Vi har også nådd målet på lovverk som gir lik tilgang til reproduktiv helse, informasjon og utdanning (Mål 5.6.2).
 • I Australia og New Zealand: Disse to landene gjør det stort sett bra når det gjelder fremgang på bærekraftsmål 5. Mer må gjøres, som overalt derimot, på en bedre kjønnsfordeling av ulønnet hus- og omsorgsarbeid (Mål 5.4.1), overordnede juridiske rammer og offentlig liv og ekteskap og familie (Mål 5.1.1). Disse landende har møtt målet på lovverk som gir lik tilgang til reproduktiv helse, informasjon og utdanning (Mål 5.6.2) og har nesten nådd seks andre mål.

Les hele rapporten her.

Stikkord

 • Bærekraftsmål 5
 • Bærekraftsmålene
 • Likestilling
 • UN Women

Abonner på nyhetsbrev: