[[suggestion]]
Hastedebatt i Menneskerettighetsrådet om religiøst hat og Koranbrenning

*Oppdatert 13. juli 2023.

FNs menneskerettighetsråd har blitt innkalt til en hastedebatt etter en kopi av den muslimske hellige boken ble brent utenfor en moské på øya Södermalm i Stockholm forrige uke, ifølge en pressemelding fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Vanhelligelsen av Koranen ble utført av en mann under en protest autorisert av politiet. Den siste tiden har man sett flere slike hendelser rundt om i verden, særlig her i Norden.

Handlingen kategorisk fordømt

Miguel Ángel Moratinos, leder av FNs allianse av sivilsamfunnsorganisasjoner (UNAOC), har utvetydig fordømt koranbrenningen i Sverige.

— En slik avskyelig handling er respektløs overfor muslimer som feirer den hellige høytiden Eid al-Adha», sa Ángel Moratinos, ifølge UNRIC. Eid al-Adha er én av de store islamske religiøse høytidene som feires av muslimer over hele verden.

Ángel Moratinos gjentok viktigheten av å opprettholde ytringsfriheten som en grunnleggende menneskerettighet, men la til at «vanhelligelse av hellige bøker og steder for tilbedelse samt religiøse symboler er uakseptabelt og kan føre til oppfordring til vold».

Handlingen har ført til utbredt fordømmelse fra den islamske verden, inkludert Tyrkia, Jordan, Palestina, Saudi-Arabia, Marokko, Irak, Iran, Pakistan, Senegal, Marokko og Mauritania. Pave Frans har også fordømt brenningen.

Hastedebatten 11. juli

Hastedebatten vil bli holdt tirsdag 11. juli, med start kl. 15.00 (norsk tid) i rom 20 ved FNs hovedkvarter Palais des Nations i Genève. Møtet er åpent for media og vil bli vist direkte på webtv.un.org på de seks offisielle språkene i FN.

Den hastedebatten blir innkalt etter en offisiell forespørsel sendt mandag kveld (3. juli) av Pakistan på vegne av medlemslandene i Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), inkludert de som er medlemmer av Menneskerettighetsrådet.

Koranbrenning: Hva sier menneskerettighetene?

Den siste tiden har koranbrenninger fått stor medieoppmerksomhet i Sverige, Norge og rundt om i verden. I Norge har alle mennesker ytringsfrihet. Det innebærer at vi i utgangspunktet har lov til å uttrykke oss om hva vi vil, på den måten vi vil, mener Norges institusjon for menneskerettigheter.

Nå, derimot, grunnet en rekke slike hendelser, vil et flertall i Sverige forby Koranbrenning.

Justert arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet for den pågående 53. ordinære sesjonen i Menneskerettighetsrådet vil bli justert for å inkludere denne presserende debatten. Denne presserende debatten krever ikke underskrivere eller formelle varsler, slik tilfellet er for spesielle sesjoner.

Dette vil være den niende «hastedebatten» i Menneskerettighetsrådet siden Rådet ble opprettet i 2006.

Resolusjon vedtatt 12. juli

Menneskerettighetsrådet vedtok 12. juli en resolusjon der Rådet fordømte og avviste  på det sterkeste enhver manifestasjon av religiøst hat, inkludert de nylige offentlige og forhåndsmedisinerte handlingene for vanhelligelse av den hellige Koranen. 28 land stemte for, 12 land stemte mot resolusjonen (inkludert Finland, Frankrike, USA, og Storbritannia), mens 7 land avsto fra å stemme.

— Norge avviser på det sterkeste enhver handling eller uttalelse som tar sikte på å skape religiøs polarisering. Disse handlingene er ikke nye, og de forekommer ikke bare mellom religioner, men også innenfor religioner, sa FN-ambassadør Tine Mørch Smith i sitt innlegg i Rådet. Vi ønsker ikke at de som står bak slike handlinger skal lykkes. Derfor oppfordrer vi alle til å sørge for at eventuelle reaksjoner på disse beklagelige handlingene blir målt og uttrykt fredelig, la hun til. 

Resolusjonen pålegger også FNs menneskrettighetssjef Volker Türk å utforme en rapport som tar for seg spredningen av religiøst hat i Europa. I tillegg oppfordres det til å identifisere og lukke eventuelle juridiske gap som gjør det utfordrende å forhindre og straffe de som oppmuntrer til eller selv utfører handlinger som sprer religiøst hat. 

Lær mer

Her kan du lese mer om menneskerettigheter.

Her kan du lese mer om demokrati og medborgerskap.

Her kan du lese mer om islamofobi og hat mot muslimer.

Stikkord

  • Islamofobi
  • Menneskerettigheter
  • Menneskerettighetsrådet
  • Sverige
  • Ytringsfrihet

Abonner på nyhetsbrev: