[[suggestion]]
FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR)
FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR)
Kvinner i Kashmir sitter foran plakater av forsvunnede menn. Zuma Press/Idrees Abbas

Hva gjør høykommissæren og OHCHR?

  • Høykommissæren har ansvar for å koordinere FNs menneskerettighetsarbeid
  • OHCHR henter inn informasjon og gjennomfører undersøkelser, driver med rådgivning og undervisning, og mottar rapporter og klager.
  • I tillegg har OHCHR feltkontorer en rekke steder i verden.

Høykommissæren har stilling som undergeneralsekretær, og rapporterer direkte til generalsekretæren. Stillingen ble opprettet i 1993.

Fra august 2018 er Michelle Bachelet fra Chile høykommissær for menneskerettigheter. Hun er den sjuende høykommissæren siden OHCHR ble opprettet. 

OHCHR historisk og i dag

Høykommisæren og kontoret for menneskerettigheter trekker fram disse hovedområdene for sitt arbeid:

  • Synliggjøring og beskyttelse av menneskerettigheter,
  • Hjelp til myndiggjøring av folk for å styrke deres rettigheter
  • Bistand til regjeringer slik at de kan oppfylle sine forpliktelser
  • Innføring av et menneskerettighetsperspektiv i i alle FN-programmer.

Per i dag styres organisasjonen ut fra et veivalgs-dokument gjeldende for perioden 2018-2021, som lik mange andre gjeldende FN-strategier er tett knyttet til FNs bærekraftsmål.

OHCHR er også sekretæriat for FNs menneskerettighetsråd som ble opprettet i 2006

I 2003 ble organisasjonen utsatt for en tragedie, da daværende høykommisær Sérgio Vieira de Mello ble drept i terrorangrepet mot Canal Hotel i Bagdad, Irak. De Mello var på den tiden ansett som en aktuell kandidat til å på sikt overta rollen som generalsekretær i FN. 

Lær mer

OHCHRs egne sider

Temaside om menneskerettigheter

Temaside om Norge og menneskerettighetene

Konvensjoner om menneskerettigheter

FNs menneskerettighetsråd

Abonner på nyhetsbrev: