[[suggestion]]
Historisk ILO-rapport: Mer enn én av fem har opplevd vold på jobben

Vold og trakassering på jobben er vondt å snakke om, vanskelig å måle, og, dessverre, meget utbredt: mer enn én av fem – eller nesten 23 prosent – har opplevd dette på jobben.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) – i samarbeid med Lloyd’s Register-stiftelsen og Gallup – har gitt ut den første globale rapporten om omfanget av vold og trakassering på jobben, basert på undersøkelser i 121 land og territorier. *

Rapporten ser også på hvorfor mange menn og kvinner vegrer seg for å rapportere at de har blitt utsatt for vold og trakassering. Dette kan være på grunn av skam, manglende tillit til institusjoner, eller fordi uakseptabel oppførsel blir sett på som «normalt».

Undersøkelsen har som mål å gi en bedre forståelse for og bevissthet rundt et problem forankret i komplekse økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer, ifølge ILOs pressemelding.

Omfang og ulike former

— Psykisk vold og trakassering er mest utbredt rundt om i verden, og kvinner er spesielt utsatt for seksuell vold og trakassering, sa Manuela Tomei, ILOs assisterende generaldirektør for styresett, rettigheter og dialog.

Globalt sa 17,9 prosent av menn og kvinner i arbeid at de hadde opplevd psykisk vold og trakassering på jobben, og 8,5 prosent – og flere menn enn kvinner – hadde vært utsatt for fysisk vold og trakassering.

Av de som ble spurt rapporterte 6,3 prosent at de har blitt ble utsatt for seksuell vold og trakassering, med kvinner spesielt utsatt.

Mer enn tre av fem av de som hadde opplevd vold og trakassering sa at dette hadde skjedd flere ganger på jobben, og for flertallet fant den siste hendelsen sted i løpet av de siste fem årene.

— Det er smertefullt å lære at folk opplever vold og trakassering ikke bare én gang, men flere ganger i arbeidslivet, understreket Tomei.

De mest utsatte

De som mest sannsynlig blir berørt av ulike typer vold og trakassering inkluderer ungdom, arbeidsmigranter og de som ikke får fast lønn eller ikke er faste ansatte.

Unge kvinner var dobbelt så sannsynlige som unge menn for å ha blitt utsatt for seksuell vold og trakassering.

Det er nesten dobbelt så sannsynlig at migrantkvinner opplever seksuell vold og trakassering på jobb som de som ikke er migranter.

Mange sier ikke ifra

Vold og trakassering på jobb er vanskelig å måle. Rapporten fant at – i hele verden –bare halvparten av de utsatt hadde avslørt opplevelsene sine til noen andre. Ofte sa de først fra etter at de hadde vært utsatt for mer enn én form for vold og trakassering.

— Å samle data om denne svært følsomme saken er utfordrende, men viktig, sa Andrew Rzepa, partner i Gallup. For første gang løfter denne rapporten sløret for dette gjennomgripende problemet som plager mer enn én av fem arbeidere globalt, understreket han.

De vanligste årsakene som ble gitt for at de ikke sa ifra var at de ikke ville «sløse tid» i et system som ikke tar slike hendelser seriøst.  «Frykt for ryktet deres» var en annen grunn til at mange ikke vil si ifra.  

Det var mer sannsynlig at kvinner rapporterte vold og trakassering (60,7 prosent) enn menn (50,1 prosent).

ILO vil bekjempe all arbeidsvold

— Rapporten viser oss at vi har en enorm oppgave foran oss: Å få slutt på vold og trakassering i arbeidslivet, sa Tomei. Jeg håper det vil fremskynde handling på bakken og mot ratifisering og implementering av ILO-konvensjon 190, oppfordret hun.

ILOs konvensjon om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet (nr. 190) og anbefaling (nr. 206) fra 2019 er de første internasjonale arbeidsstandardene som gir et felles rammeverk for å forebygge, avhjelpe og eliminere vold og trakassering i arbeidslivet. Dette inkluderer også kjønnsbasert vold og trakassering.

Konvensjonen ble vedtatt i juni 2019 av Den internasjonale arbeidskonferansen, og trådte i kraft 25. juni 2021.

— Da ILO-konvensjon 190 endelig ble vedtatt i 2019, samme år som ILO ble 100 år, var det en milepæl på minst to måter, skrev Julie Lødrup, førstesekretær i LO og Anette Trettebergstuen, Kultur- og likestillingsminister i en kronikk. Dette er faktisk den første internasjonale konvensjonen som anerkjennes alle rett til et arbeidsliv uten vold og trakassering. For det andre, fordi konvensjonen har et så tydelig kvinne- og diskrimineringsperspektiv. Blant annet gir konvensjonen en definisjon av kjønnsbasert vold og trakassering, og stiller som krav til statene å vedta en «inkluderende og integrert kjønnsspesifikk tilnærming» mot vold og trakassering i arbeidslivet, sa Lødrup og Trettebergstuen.

Så langt har kun 23 land ratifisert denne viktige konvensjonen. Bahamas, Nigeria og Panama sluttet seg til konvensjon nr. 190 i november.

Norge har ikke (enda) ikke meldt seg på

Norge har ikke ratifisert konvensjon nr. 190, men Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte på høring forslag om ratifikasjon, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering, i mars i år.

Regjeringen mener at ratifikasjon er viktig i et internasjonalt perspektiv for å oppnå formålet med konvensjonen:

— En ratifisering av ILO-konvensjon nr. 190 vil bidra til å anerkjenne alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Veien videre

— For å ta tak i globale sikkerhetsutfordringer så vanskelige og dypt forankrede som vold og trakassering på jobben, er det avgjørende å ha gode data for å forstå omfanget og identifisere de som er mest utsatt, spesielt på steder der lite pålitelige data fantes tidligere, sa Sarah Cumbers, direktør for bevis og innsikt ved Lloyd's Register-stiftelsen. Vi er veldig glade for å ha vært i stand til å samarbeide med Gallup og ILO for å gi dette landemerkebidraget som fyller «data hull» som del av vår Verdensrisikoundersøkelse, understreket hun. Dette vil gi en målestokk for land slik at de kan gjøre forbedringer, også drevet av det livsviktige ratifisering av konvensjon 190, oppfordret Cumbers.

Rapporten gir en rekke anbefalinger, inkludert:

 • regelmessig innsamling av data om vold og trakassering på jobben, på nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Dette vil informere om lover og mekanismer for forebygging og utbedring, retningslinjer og programmer, samt forskning og påvirkning.
 • utvide og oppdatere mekanismer for å forebygge og håndtere vold og trakassering i arbeidslivet. Dette burde skje gjennom arbeidstilsynssystemer og retningslinjer og programmer for arbeidssikkerhet- og helse.
 • øke bevisstheten om vold og trakassering på jobben, også de forskjellige formene av vold og trakassering. Dette arbeidet burde ta sikte på å endre oppfatninger, stigmaer, holdninger og atferd som kan opprettholde vold og trakassering, spesielt de som er basert på diskriminering.
 • heve institusjonskompetanse – på alle nivåer – for å levere effektiv forebygging, utbedring og støtte, for å bygge tilliten og sikre at alle ofre får den støtten de trenger.

ILO-LRF-Gallup-studien var basert på intervjuer utført i 2021 med nesten 75 000 jenter, gutter, kvinner og menn i alderen 15 år eller eldre som var i arbeid i 121 land og territorier. Disse undersøkelsene var en del av Lloyd’s Register-stiftelsens Verdensrisikoundersøkelse (World Risk Poll).

Lær mer

Vil du vite mer om arbeidslivet? På vår arbeidslivside får du vite det du trenger om ILO, og arbeidslivet, generelt.

Stikkord

 • Arbeidsliv
 • Diskriminering
 • ILO
 • Menneskerettigheter
 • Migrasjon
 • Trakassering
 • Ungdom
 • Vold

Abonner på nyhetsbrev: