[[suggestion]]
Ny FN rapport: Halvparten av verdens sykehus, klinikker og sykehjem mangler grunnleggende hygiene

God håndhygiene er en av de mest effektive måtene å hindre smittespredning av for eksempel koronavirus, forkjølelse, omgangssyke og influensa, men også andre infeksjoner. Nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF) ble lansert tirsdag 30. august 2022 i framdriftsrapporten om vann og sanitærforhold i helse- og omsorgsfasiliteter. Rapporten dekker perioden 2000 til 2021.

Rapporten viser at mangelen på vann og såpe og hånddesinfeksjon setter rundt 3,85 milliarder mennesker som jobber eller pleies på sykehus og i sykehjem i større risiko for infeksjon. 688 millioner kvinner, menn og barn mottar omsorg helt uten hygienetjenester – det vil si uten rent vann, gode sanitærforhold eller trygt behandlet helseavfall.

Rent vann og gode sanitærforhold i helse og omsorg

Hvis vi ikke beskytter de drikkevannskildene vi har, og ikke investerer i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler, vil vi ikke nå FNs bærekraftsmål 6 på rent vann og gode sanitærforhold.

— Hygienefasiliteter og gode hygienepraksiser i helsevesenet er ikke noe vi burde trenge å forhandle," sa Maria Neira fra WHO. Skal vi klare å slå pandemien, men også forebygge og være bedre forberedt for neste, er hygieneforbedring avgjørende. Hygiene i helse- og omsorgsinstitusjoner, eller sykehus, klinikker og sykehjem, kan ikke sikres uten å øke investeringene i grunnleggende ting som rent vann, ordentlige toaletter og avfall som er trygt håndtert.

Skremmende virkelighet i mange land

De nye tallene er basert på statistikk fra 40 land over hele verden. De viser en skremmende virkelighet av hygienetilstanden i helseinstitusjoner. 68 prosent av sykehus, sykehjem og klinikker har gode hygienefasiliteter på behandlingssteder, og 65 posent har håndvaskfasiliteter, med vann og såpe, på toalettene. 51 prosent derimot har begge deler, som er kriteriene for grunnleggende hygiene. Ni prosent av helseinstitusjoner har ingen av delene.

— Hvis helsepersonell ikke har tilgang til god hygiene, har ikke pasienter en helseinstitusjon," sa Kelly Ann Naylor fra UNICEF. Sykehus og klinikker uten rent vann og grunnleggende hygiene- og sanitærtjenester er en mulig dødsfelle for gravide mødre, nyfødte og barn. Hvert år mister rundt 670 000 nyfødte babyer livet på grunn av blodforgiftning. Disse dødsfallene kan forhindres.

Rapporten viser at sykehus, klinikker og sykehjem i Afrika sør for Sahara ligger etter, hvor bare 37 prosent har mulighet for håndvask med såpe og vann på toalettene.

Verdens vannuke 2022

Rapporten ble lansert som del av Verdens vannukeWorld Water Week – som fant sted i Stockholm fra 23. august til 1.  september 2022. Verdens vannuke er en årlig begivenhet som tar sikte på å skape oppmerksomhet rundt globale spørsmål og utfordringer knyttet til vann. Den utforsker nye måter å takle noen av våre største utfordringer: fra matsikkerhet og helse til landbruk, teknologi, biologisk mangfold og klima.

Stikkord

  • FNs barnefond
  • Helse
  • Verdens helseorganisasjon

Abonner på nyhetsbrev: