[[suggestion]]
UNHCR: Rekordstøtte til tvangsfordrevne mottatt i et skremmende år

Disse midlene vil gå til å støtte arbeidet til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i 2023, ifølge pressemeldingen.

Sammen med en forpliktelse på 400 millioner dollar fra UNHCRs nasjonale privat sektorpartnere er det totale beløpet annonsert 1,53 milliarder dollar.

Disse forpliktelsene betyr at UNHCR kan starte ett nytt år med tillit til at organisasjonen kan dekke 15 prosent av forventede behov for 2023.

Mange land «slår på stortrommen», også Norge

USA ga UNHCR rekordhøye 2,1 milliarder dollar i 2022, og ledet løftene i år – med en forpliktelse på 200 millioner dollar, etterfulgt av Tyskland og Japan.

Norge, men også Sverige, Danmark og Nederland, er nevnt som et positivt eksempel på land som svarer på UNHCRs appell om mer fleksibel finansiering som muliggjør smidighet i en nødssituasjon og lar UNHCR håndtere underfinansierte situasjoner.

— Grunnet konflikt, klimakatastrofer og andre kriser, møter et rekordantall fordrevne kvinner, menn og deres familier rundt om i verden enestående behov, sa Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger. Heldigvis fortsetter UNHCRs sjenerøse givere å støtte familier i disse forferdelige tider, og dette skaper håp om en lysere fremtid, understreket han.

Svimlende behov fremover

UNHCR ba givere om 10,211 milliarder dollar for 2023 – første gang det er anslått at mer enn 10 milliarder dollar trengs ved starten av et år.

Etter hvert som nye konflikter oppstår –og andre forblir uløste – er det nå mer enn 100 millioner tvangsfordrevne, det høyeste antallet som noen gang er registrert.

UNHCR-programmer støtter de tvangsfordrevne, men også vertskapsregjeringene og samfunnene, ved å fremme myndiggjøring og inkludering, bidra til å løse de fordrevnes situasjoner og gjøre disse menneskene i en vanskelig situasjon mindre avhengige av humanitær hjelp.

— Jeg var bekymret over kuttene til livreddende programmer vi ble tvunget til å gjøre i år, da finansiering føltes mangelfull, sa Grandi. Vi lever i turbulente tider. Uløste konflikter, stigende priser og mer skadelige klimahendelser legger press på de mest sårbare. Finansieringen som ble annonsert i dag vil bidra til å lindre noe av motgangen, men mye mer er nødvendig gjennom året, understreket UNHCR-sjefen

Støtte også for året etter

Regjeringer som deltok på giverkonferansen lovet også USD 721 millioner for 2024 og utover. Dette er et avgjørende bidrag til planleggingen og stabiliteten av UNHCRs langsiktige støtteprogrammer.

— Jeg blir oppmuntret av støtten fra publikum i så mange land for UNHCRs arbeid i Ukraina og utover, fremhevet Grandi.

Nasjonale privat sektorpartnere støtter UNHCR i Argentina, Australia, Tyskland, Japan, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.

Stikkord

  • Fordrevne
  • Klimakrise
  • Konflikt
  • Mennesker på flukt
  • UNHCR

Abonner på nyhetsbrev: