[[suggestion]]
Internasjonal dag for kooperativer
Internasjonal dag for kooperativer
Her sorteres kaffebønner ved Cooperative Café Timor. Det er kaffebøndene selv som driver dette kooperativet med 21500 medlemmer. Kaffe er hovedinntektskilden for bøndene i høylandene i Øst-Timor. Bildet er fra 2009. Foto: UN Photo/Martine Perret.
  • Over 12% av alle mennesker er del av et av de 3 millioner kooperativene som finnes i verden. 
  • Nesten 10 prosent av verdens arbeidende befolkning (rundt 280 millioner) er sysselsatt i, eller får sin inntekt fra, kooperativer eller samvirker.

Denne dagen markerer opprettelsen av Den internasjonale alliansen av kooperativer fra 1923.

FN vil med dagen vise anerkjennelse til den rollen kooperativer og samvirker spiller, for økonomisk utvikling, internasjonal solidaritet, likestilling og fred.

I vedtaket om FNs bærekraftsmål er kooperativene beskrevet som viktige aktører innenfor privat sektor. Markeringen er spesielt relevant for FNs bærekraftsmål nummer 8.

FNs generalforsamling vedtok dagen den 16. desember 1992 (gjennom resolusjon 47/90), mens selve markeringen av dagen skjer den første lørdagen i juli hvert år. Hvert annet år gir FNs generalsekretær ut en rapport om sosial utvikling og samvirker.

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: