[[suggestion]]
Verdens turismedag
Verdens turismedag
Foto: ILO / M. Crozet

Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) jobber for en forsvarlig, bærekraftig, og universelt tilgjengelig turisme, med særlig fokus på utviklingslandenes behov. Organisasjonen fungerer som en kunnskapsbase og et globalt forum for saker relatert til turisme.

Verdens turismedag har blitt markert hvert år 27. september siden 1980. Datoen ble valgt fordi Verdens turismeorganisasjon ble opprettet den samme datoen ti år tidligere, 27. september 1970.  

Bærekraftig turisme

Diskusjonene rundt turisme har i økende grad handlet om å gjøre den mer bærekraftig. Bærekraftig turisme handler om alle de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling - økonomi, miljø og sosiale forhold. Bærekraftig turisme berører også samtlige av FNs 17 bærekraftsmål. 

Les mer

Abonner på nyhetsbrev: