[[suggestion]]
Det internasjonale pengefondet (IMF)
Det internasjonale pengefondet (IMF)
Administrerende direktør for IMF Kristalina Georgieva holder et innlegg på den årlige konferansen for IMF og Verdensbanken. EPA/Erik S. Lesser

Det internasjonale pengefondet (IMF) er en organisasjon som ble etablert på en konferanse i Bretton Woods i New Hampshire, USA juli 1944. Organisasjonen startet sitt arbeid den 27. desember 1945.

Verden hadde opplevd to verdenskriger, og en stor økonomisk krise på 1930-tallet. For å forhindre nye verdensomspennende økonomiske kriser ble en rekke nye organisasjoner etablert. IMF ble startet samtidig med Verdensbanken og det som senere skulle bli WTO (Verdens Handelsorganisasjon).

IMF ble opprettet for å overvåke verdensøkonomien, gi råd til verdens stater om økonomisk politikk, og gi kortsiktige nødlån hvis land skulle komme opp i en økonomisk krise.

En av forskjellen mellom Verdensbanken og IMF er at IMF ofte har langsiktige og store økonomiske og politiske mål, mens Verdensbanken i større grad fokuserer på mindre enkeltprosjekter i utviklingsland.

IMF skal fungere som en økonomisk "buffer", som land som sliter økonomisk kan henvende seg til.  I stedet for å drive virksomhet som ikke vil være til det beste for omverdenen, kan det aktuelle landet søke om økonomisk bistand gjennom låneordninger, for så å forplikte seg til å følge retningslinjer satt av IMF.

Du kan lese mer om Verdensbanken her

Organiseringen av IMF

Hvert medlemsland i IMF har en kvote i fondet beregnet utfra hvor stor del av verdensøkonomien landet representerer. Store land med store økonomier har derfor mer innflytelse over avgjørelser og større tilgang på ressurser i IMF enn små land med små økonomier. 

IMFs arbeid er fokusert på tre hovedområder

  • overvåking av økonomien i medlemslandene
  • lån i krisesituasjoner
  • teknisk assistanse.

Sammen med Verdensbanken spiller IMF en viktig rolle i arbeidet med å finansiere prosjekter i fattige land og til å bidra til positiv økonomisk utvikling i land som sliter.

De nordiske og baltiske landene har en felles representant i IMFs styre. Fondet har 188 medlemsland og har sitt hovedkontor i Washington D.C.

Kritikk mot IMF

Før et land kan ta opp lån hos IMF må de oppfylle en rekke krav. Disse kravene innebærer at landet har en strategisk plan for den økonomiske politikken, og at de knytter seg til det globale markedet gjennom frihandelsavtaler og privatisering.

Kravene og den økonomiske rådgivningen fra IMF blir ofte diskutert og kritisert. En av kritikkene er at mange av IMFs medlemsland opplevde store økonomiske kriser på slutten av 1990-tallet. Kritikere mente krisene skyldtes feilslåtte råd fra IMF – og at privatisering og frihandel ikke alltid fører til god økonomisk utvikling.

IMF blir også kritisert for å stille de samme kravene til alle land, uten å ta til betraktning at alle land er forskjellige og har ulike utgangspunkt.  

IMF og FNs bærekraftsmål

IMF har som andre FN-organisasjoner et stort fokus på Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene sammenfaller med IMFs mål om å fremme økonomisk stabilitet og og bærekraftig og inkluderende vekst. IMF har en egen strategi knyttet til alle målene, og ser mange av de ulike målene i sammenheng. 

(Kilder brukt i denne artikkelen: Slett U-landsgjelda (SLUG) og IMF.)

Lær mer

 IMFs egne sider

Temasider om fattigdom 

Abonner på nyhetsbrev: