[[suggestion]]
Verdensbanken
Verdensbanken
Flomoffere på en ødelagt vei i Pakistan der Verdensbanken finansierer gjennoppbygningen. AP/K.m. Chaudary

Verdensbanken ble opprettet 27. desember 1945, etter å ha blitt vedtatt på Bretton Woods-konferansen i USA i 1944. Verdensbanken startet sitt arbeid den 25. juni 1946. Målet med Verdensbankens arbeid var opprinnelig å tilrettelegge økonomisk for gjenoppbyggingen av Europa etter andre verdenskrig.

I dag arbeider Verdensbanken for fattigdomsreduksjon gjennom å støtte prosjekter i utviklingsland som fører til mindre fattigdom og mer utvikling.

Prosjektene som blir støttet av Verdensbanken er ofte relatert til utdanning, helse, miljø, infrastruktur, og politisk styre som korrupsjonsbekjempelse.

I tillegg utfører banken forskning om fattigdom og utvikling.

Bretton Woods-institusjonene

Både Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) ble vedtatt opprettet på en konferanse i Bretton Woods i New Hampshire, USA i 1944. Disse organisasjonene kalles derfor også Bretton Woods-institusjonene.

Verdensbankens hovedkontor er i Washington D.C. i USA. For å bli medlem i Verdensbanken må et land først være medlem av Det internasjonale pengefondet (IMF).

Verdensbanken styres etter innskudd, det vil si at medlemslandene bidrar økonomisk til banken. Hvert lands bidrag er basert på hvor stor del av verdensøkonomien det landet representerer. Dette bestemmer også hvor stor betydning landets stemme har i Verdensbankens styre. Store land med en stor økonomi betaler derfor mer til verdensbanken og har en viktigere stemme i styret enn små land.

Oversikt over medlemslandene i Verdensbanken

Verdensbanken er ingen vanlig bank, men en institusjon som gir bistand, lån og faglig kompetanse til utviklingsland og mellominntektsland. Verdensbanken er sentral i det internasjonale utviklingsarbeidet.

Norge har vært med i Verdensbanken siden opprettelsen i 1944. Norge, sammen med de andre nordiske og baltiske landene, har én av 24 representanter i Verdensbankens styre.

Verdensbankens president har alltid vært en amerikaner. Tilsvarende er IMF alltid ledet av en europeer. David Robert Malpass har vært Verdensbankens leder siden 2019.

Kritikk av Verdensbanken

Før et land kan få lån hos Verdensbanken må de levere en strategi for hvordan de skal redusere fattigdommen i landet.

Verdensbanken har blitt kritiser for å stille urimelige krav til landenes strategier, og for at kravene de stiller ikke ivaretar landenes suverenitet og egne politikk.

En annen kritikk er at politikken Verdensbanken anbefaler for å redusere fattigdom ikke alltid er lønnsom. Verdensbanken anbefaler land å ha et fritt marked med mye privatisering og avtaler om fri handel med andre land. Mange mener imidlertid at utvikling og økonomisk vekst er lettere å oppnå om det er mindre privatisering, og at handel og industri blir beskyttet av staten.

En tredje kritikk handler om at mange av lånene som Verdensbanken har gitt har gått til diktatorer som har brukt pengene til å berike seg selv. FN-organisasjoner som har kritisert Verdensbankens politikk er UNCTAD og UNRISD.

Lær mer

Verdensbankens egne sider.

Temaside om fattigdom.

Verdensbanken gir årlig ut rapporten, World Development Report, en global oversikt over økonomiske og sosiale forhold.

Verdensbanken er en stor produsent og utgiver av statistikk og analyser innen utvikling og økonomi.

 

Abonner på nyhetsbrev: