[[suggestion]]
Bærekraftsbiblioteket
Bærekraftsbiblioteket
 
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Matematikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn, 1-4 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og alle må bidra.  

Bærekraftsbiblioteket

Hva er Bærekraftsbiblioteket?

Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6-12 år.  

Dette er en norsk versjon av FNs Sustainable Development Goals Book Club, og er tilpasset barn i alderen 6-12 år. Det består av barnelitterære boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan.  Bærekraftsbiblioteket er utviklet i samarbeid mellom mange barnelitterære aktører. Sekretariatet ligger på Norsk barnebokinstitutt.

Bærekraftsbiblioteket består altså av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål som blir kort forklart. Bøkene på lista er delt inn i aldersgruppene 6-8 år, 8-10 år, 10-12 år, og organisert slik at det er lett å finne titler som passer for barn med ulike lesekompetanser. 

Hver bokliste har lenke "for voksne" der du finner et formidlingsmateriale som viser hvordan dere kan snakke om de bøkene dere har lest, har forslag til andre typer aktiviteter og hvordan de kan forberedes, og viser hvordan dere med utgangspunkt i den aktuelle boka kan reflektere over bærekraftsmålet og hvordan man selv kan engasjere seg. Det er lagt opp slik at lesesirkellederen, om det er en lærer, bibliotekar, speiderleder eller noe annet, skal kunne ta i bruk opplegget uten for mye forberedelser.  

 

Veiledning og tips til å lede litterære samtaler og aktiviteter i en lesesirkel

Hvordan holde en lesesirkel? 

Selve gjennomføringen av lesesirklene kan tilpasses de forskjellige barnegruppene, antallet barn, deres alder og stedene der de samles. Her er noen tips:  

  1. Etabler en barnegruppe 
  2. Presenter boklistene for dem og la dem velge bok
  3. Bestill bøkene. 
  4. Avtal hvordan barna skal lese boka.
  5. Avtal når dere skal snakke om bøkene dere har lest, gjennomføre aktivitetene og diskutere det bærekraftsmålet boka er knyttet til.  

Dersom dere leser en bok med lite tekst kan dere starte med høytlesning og gjennomføre aktivitetene rett etterpå. Men det er opp til hver enkelt hvordan dere vil ta i bruk materialet.  

Dere kan følge ett mål, eller flere, noen vil komme til å følge alle. Det er opp til dere.  

 

Velge bok 

Det kan være lurt å la barna selv velge fra listene hvilke bøker de vil lese. Til hver bok følger en presentasjon av tittelen, og barna kan selv velge blant sakprosa og skjønnlitterære bøker, og finne titler de selv ønsker å lese. Alle behøver ikke lese den samme boka. De ulike bøkene er relevante for bærekraftsmålet på ulike måter, og man kan benytte seg av oppfølgingsmaterialet uavhengig av hvilke titler barna velger å lese. Aktivitetsopplegget kan brukes uavhengig av barnas bokvalg.  

Hvordan få tak i bøkene? 

Bøkene på boklistene er tilgjengelige gjennom bibliotek og/eller bokhandel. Hvis lesesirklene skal foregå i skolens regi kan fylkesbiblioteket lage klassesett og skolebiblioteket bestille dem inn. Andre kan få hjelp fra sitt nærmeste folkebibliotek til å låne inn bøkene. Mange av bøkene er tilgjengelige som e-bøker og noen som lydbøker.

Hvor lang tid tar det? 

For et det skal være enkelt å planlegge og ta i bruk Bærekraftsbiblioteket er det en oversikt over omtrent hvor lang tid det vil ta å gjennomføre samtale- og aktivitetsopplegget for hvert mål.  Lesetid kommer i tillegg.  

Boklister

Boklister for alle bærekraftsmålenePåmelding 

Prosjektet skal engasjere barna, styrke deres tro på seg selv som samfunnsaktører, og gi dem verktøyene de trenger for å delta i samtaler om stadig mer aktuelle temaer, og vi inviterer skoler, bibliotek og andre organisasjoner over hele landet til å delta. 

Vi ønsker å være i kontakt med alle de som påtar seg å fungere som lesesirkelledere, uansett om det er i skolen, på bibliotek, eller i andre organisasjoner. Fyll ut skjema, så svarer Bærekraftsbibliotekets sekretariat med en velkomst-email. Vi kan bistå med tips, ved behov, og tar gjerne imot tegninger eller annet som barna har laget. Noen av dem vil vi legge ut på nettsidene, slik at andre kan få glede av dem også.

Alle boklistene i en fil ( pdf - 542,13 kB )

Plakat og bokmerke

Du kan også få tilsendt plakat og bokmerker ved å ta kontakt med  ayse.koca@barnebokinstituttet.no eller du kan skrive ut her:

 

Oppgaver og aktiviteter, for lærere 

Oppgaver og aktivitetsmateriale for alle målene

 

 Læreplaner  

Bærekraftig utvikling er et av tre tverrfaglige temaer som preger det nye læreplanverket, gjeldende fra høsten 2020. Gjennom Bærekraftsbiblioteket vil barna få en litterær tilnærming til dette temaet. Gjennom de litterære samtalene får de en metode til å reflektere over hva bærekraft og bærekraftig utvikling handler om.   

Hvilke deler av læreplanverket det aktuelle materialet kan passe under og hvordan, er tydelig markert i oppfølgingsmaterialet per mål. 

Hvem står bak Bærekraftsbiblioteket?

Bærekraftsbiblioteket er utarbeidet av:
Den Norske Forleggerforening,
Norsk barnebokinstitutt,
Norsk Bibliotekforening,
IBBY Norge,
Norsk Forfattersentrum,
Norsk Oversetterforening,
Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening,
Norsk Litteraturfestival,
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere,
Leser søker bok,
Foreningen !les,
Bokklubbene,
forskningsmiljøet NaChiLitCul ved Høgskulen på Vestlandet,
Lillehammer UNESCO litteraturby
FN-sambandet

Bærekraftsbiblioteket bor på FN-sambandets undervisningssider. Sekretariatet er tilknyttet Norsk barnebokinstitutt.

Pdf med bokliste, bokmerke og plakat

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ida Berge

Rådgiver 22 86 84 19

Venke Uglenes

Webredaktør 22 86 84 08

Abonner på nyhetsbrev: